Gombai Polgárőr Egyesület

Tegyünk egymással, önmagunkért és egymásért!

Archive for the month “március, 2012”

A”rendőr”…

A rendőrségi igazolványok, ruházatok, jelzések.

Az utóbbi időben sajnos környékünkön is elszaporodott a hamis rendőrigazolvány segítségével jogszerű intézkedést színlelő bűnözők által elkövetett bűncselekmények száma. Ezek közül is ki kell emelni az álrendőrök hamisított házkutatási paranccsal végzett és házkutatásnak álcázott lopásait. A bűnözők látszólag teljesen rendben lévő okmányokkal és iratokkal jelennek meg a gyanútlan áldozatnál és ott különböző értéktárgyakat foglalnak le, magyarul lopnak ilyen indokkal el. A határozott fellépésük, és látszólag rendben lévő hivatalos papírjaik a gyanútlan és ijedt állampolgárokat teljesen megtéveszti, így több esetben is sikeresen loptak áldozataiktól.

Előfordul sokszor olyan eset is, amikor az ilyen álrendőri intézkedés az autósokat érinti, általában külterületi, nem túl forgalmas országutakon fordulnak elő, ahol „büntetést szabnak ki” és kézpénzt kérnek. (A rendőr nem vehet át készpénzt, „csekket” ad!) Ugyancsak jellemző még, hogy hivatalos rendőri eljárás színlelésével jutnak be időskorúak magánlakásába, ahol a sértett figyelmének elterelése mellett tulajdonítanak el többnyire kézpénzt.

A fenti esetek megakadályozása érdekében, és a hamis okmányok, álrendőrök felismeréséhez szeretnénk az alábbiakban néhány támpontot és hasznos tanácsot adni.

A rendőrt intézkedése során az egyenruhája (rajta rendfokozati jelzése, emellett névkitűző és a megfelelő rendőri szerv karjelzése), illetve az azonosító jelvénye, polgári ruhában szolgálati igazolványa és azonosító jelvénye igazolja.

 

Amikor például egy (civil, azaz polgári ruhában lévő) rendőr felmutatja az igazolványát, az alábbi dolgokra kell figyelni:

Szolgálati igazolvány (duplaoldalas plasztik kártya)

Az igazolvány egyik oldalán, a bal felső sarokban a rendőrségi címer látható. A címerben felül Rendőrség, középen kard mérleggel, alul pedig a Police felirat található.

Az igazolványon felül a kékkel írt RENDŐRSÉG szó alatt világoskék minta található hosszában, a felirat végén pedig egy hologram, mely tartalmazza az MK betűket.

 

Az igazolványon a tulajdonos fényképe alatt a POLICE szó olvasható ismét kék színnel. Középen a „Hivatásos állományú tagja” felirat. Az igazolványon továbbá a név alatt fel van tüntetve, hogy az illető fegyverviselésre és intézkedésre jogosult.

Az igazolvány másik oldalán felül található az érvényesség, valamint a sajátkezű aláírás, taj szám, és a kiállító hatóság kódja.

Jelvény

A valódi szolgálati jelvényen látható: háttér piros-fehér-zöld nemzeti színek. Rajta egy kard, melyen középen egy mérleg van. Felül a Rendőrség felirat, alul pedig az 5 számból álló, egyedi azonosítószáma a jelvénynek.

 

A valódi jelvényen – a képen látható nullák helyén – található az 5 számjegyből álló azonosítószám.

A hamis jelvények legtöbbjén a szám helyett alul POLICE felirat olvasható.

Amire figyelni kell az az, hogy az alsó gravírozott szám nem érezhető az ujjunkkal, hiszen védi egy műanyag réteg.
A hamis jelvényeknél szokták utólag belegravírozni a kitalált számot, de az érdes, és nem fedi műanyag réteg.

 

A valódi szolgálati igazolvány általában a rendszeresített, kinyitható fekete bőrtokban a szolgálati jelvénnyel együtt található.

Mind az egyenruhás, mind a civil ruhás rendőrök intézkedésük során használhatják a rendszeresített rendőrségi sárga láthatósági mellényt is.

        

                              Régi típusú                                      Új típusú

Ha kétségeink merülnének fel, hogy igazi rendőrrel van-e dolgunk, a legbiztosabb módja az, ha megkérdezzük, melyik kapitányságról jött az illető, felírjuk nevét és azonosítószámát, majd betelefonálunk a rendőri szervhez, és ott visszaigazolják név szerint az illetőt.

A bűnmegelőzésről III.…

Mindenki válhat áldozattá, aki “helyzetbe hozza” a bűnözőket, megkönnyíti a dolgukat.

Amikor például egy idős asszony gyűrűkkel, karkötőkkel, aranylánccal felékszerezve egyedül sétálgat, vagy amikor egy vendéglátóhelyen iddogáló férfi tömött pénztárcájából vesz elő egy bankjegyet fizetéskor, vagy például amikor egy fiatal nő kihívó ruhában indul neki az éjszakának, ezek jellegzetes, visszatérő esetei a rablásokat, vagy nemi erőszakot rögzítő rendőrségi jegyzőkönyveknek. A legalapvetőbb, általánosan ismert elővigyázatossági szabályokat sokszor halljuk, unalomig ismerjük is azokat, de korántsem tartjuk be. Pedig ezeket a gyerekeinkkel, szeretteinkkel is meg kellene ismertetni, és mindenkivel el kellene sajátíttatni, akit féltünk.

Ehhez kapcsolódóan, elöljáróban rögtön össze is gyűjtöttünk néhány, mindennapi helyzetben is alkalmazható jó tanácsot:

–          Bevásárláskor ne kézben, főleg ne a szatyrunk, vagy nyitott táskánk tetején tartsuk a pénztárcánkat, mert onnan észrevétlenül kirántható, kiemelhető.
–          Soha ne mutogassuk, mennyi pénz van nálunk! Nem is érdemes sokkal több pénzt magunkkal vinni, mint amennyire várhatóan szükségünk lesz.
–          Iratainkat, például személyi igazolványunkat, társadalombiztosítási kártyánkat lehetőleg ne a pénztárcánkban tartsuk: ha netán mégis sikerül meglopnia egy zsebtolvajnak, éppen elég kár a pénz elvesztése, nem szükséges emellé még az a trauma, az a sok utánajárás és kellemetlenség, amivel az iratok pótlása jár. Bankkártyánkkal soha ne legyen egy helyen a PIN-kód, viszont nem árt ismerni azt a telefonszámot, ahol az elvesztés után azonnal le lehet tiltatni azt.
–          Amennyiben hazafelé menet azt tapasztaljuk, hogy valaki követ bennünket, ha lehet, ne menjünk tovább egyedül, hanem keressünk egy népesebb helyet, üzlet, postát, buszmegállót, amíg az illető fel nem adja! Ne lépjünk be a liftbe se gyanús külsejű vagy viselkedésű idegen személlyel együtt!
–          Késő éjjel, néptelen utcákon lehetőleg ne közlekedjünk egyedül. Ha mégis elkerülhetetlen, akkor jól megvilágított és forgalmas útvonalat válasszunk, és célirányosan, sietős, határozott léptekkel haladjunk.

Hogy lakásunk is betölthesse a védő szerepet, nem árt otthonunkban is néhány elővigyázatossági intézkedést betartani. Biztonsági szakemberek az egyedül élőknek az ajtónyitáskor a biztonsági lánc használatát ajánlják. Sajnos gyakran fordul elő ugyanis, hogy lakásbetöréseket úgy készítenek elő, vagy lopáshoz úgy teremtenek alkalmat, hogy például rosszullétet színlelve, valakit keresve, vagy gázóra-leolvasónak, önkormányzati dolgozónak, közvélemény-kutató cég munkatársának, alkalmi árusnak mondva magukat jutnak be a bűnözők a lakásba. Egyik trükknek sem szabad bedőlni: ezek az ügyek mind elintézhetők résnyire nyitott ajtón keresztül is, anélkül, hogy beengednénk az illetőt a lakásba. Az ismeretlen, de önmagát hivatalos személynek mondott látogatótól – még az ajtónyitás előtt – minden esetben kérjük el igazolványát, vagy megbízólevelét. Éjszaka, nyugovóra térve is célszerű az ajtót a biztonsági zárral bezárni. Hiába vannak otthon a lakók: nemegyszer előfordult már, hogy az alvók mellett csendben mozogva a betörők a tulajdonosok jelenlétében fosztották meg őket értékeiktől.

Utcai támadás esetén a helyzetfelismerés és a lélekjelenlét segíthet a legtöbbet. A közvetlen, testközeli támadást célszerű a lehetőségek szerint elkerülni, nem kell feltétlenül szembeszállni a támadóval. Akit támadás ér, kiabáljon, hívjon segítséget! Ha csak lehet, a legjobb elfutni, olyan helyre, ahol több ember is van: metróba, boltba. Ha erre nincs lehetőség, próbáljuk meg a támadó figyelmét lekötni, illetve elterelni valamivel, és célszerű beszélni hozzá. Egyes nyugati országokban, ahol még rosszabb a közbiztonság, a járókelők ún. “rablási minimumot” hordanak maguknál: ez a minimális kézpénzösszeg segíthet, hogy nehogy a rablóban a sikertelenség, a csalódás agresszivitást ébresszen. A legfontosabb tanács: mindent meg kell tenni a támadó agresszivitásának elkerülésére, hiszen nincs olyan érték, ami felérne az ember életével! Ha nincs más lehetőség, és mégis szembe kell szállni a támadóval (feltéve, hogy a támadó egyedül van és fegyvertelen), akkor főleg a meglepetés hozhat sikert. Hitesse el a megtámadott, hogy gyenge, éreztesse a támadó fölényét, hogy ezzel is elaltassa az éberségét. Váratlan helyzetet teremthet például a támadó által követelt tárgy (lánc, gyűrű, óra, pénztárca, stb.) leejtése: vagy a rabló hajol le érte, és így átmenetileg védtelen lesz, vagy a megtámadott tehet úgy, mintha fel akarná venni a leesett tárgyat, és így esetleg kiránthatja a támadó lábát. Mindenképpen megfontolandó azonban annak az önvédelmet oktató szakemberek jótanácsa, akik arra figyelmeztetnek, hogy alapvető önvédelmi ismertek nélkül kicsi az esély a sikerre, és a bátorság nem egyenlő az esztelen kockázatvállalással. Ez érvényes sajnos, az egyre gyakrabban előforduló pénzintézeti, fegyveres rablásokra is, amelyekbe bárki belekeveredhet. Ilyen helyzetben nem célszerű senkinek sem civilként ellenállást tanúsítania: nem tehet okosabbat, mint hogy engedelmeskedik a felszólításnak.

A bűnmegelőzésről II.…

A bűnözés társadalmi tömegjelenség. Nem szüntethető meg, újabb és újabb formái jelennek meg, különböző veszélyeket hordozva magukban. Ennek megfékezésében a közösség segítségére, részvételére is szüksége van a bűnüldöző szerveknek. Alapvetően a bűnt megelőzni ott lehet, ahol megvalósulhat, és azok előzhetik meg, akiket fenyeget. Mindannyian lehetünk bármelyik pillanatban, bármely bűncselekménynek sértettje, áldozata.

Sajnos a közösség méretétől függetlenül bekövetkezhet, hogy potenciális célpontjaivá válunk a bűnözőknek. Könnyű, ám botor dolog feltételezni azt, hogy velünk ilyesmi nem történhet meg. De odafigyeléssel, egymás segítésével megelőzhetjük a bűncselekményeket, vagy annak számszerű növekedését, azaz mindnyájunknak szerepet kell vállalnunk az aktív bűnmegelőzésben. Sem a rendőrök, sem a polgárőrök nem fordíthatják teljes figyelmüket a kisebb lakóközösségekre a biztonság megteremtésében, fenntartásában, ezért indokolt a lakosság szinte minden egyes tagjának aktív részvétele. Ebben a tevékenységben már részben sokan részt veszünk, tudtunkon kívül is. Amikor például lakókörnyezetünkben megkérdezünk valakit, akit még nem láttunk arra járni, hogy kit keres. Vagy elutazás előtt megbeszéljük a szomszédokkal, hogy figyeljenek a házra, míg nem tartózkodunk otthon.

A 2003-ban megalkotott Társadalmi Bűnmegelőzés Nemzeti Stratégiája és az annak megvalósítását szolgáló kormányzati cselekvési program, csak az önkormányzatok közreműködésével válhat a helyi társadalompolitika integrált és hathatós részévé.

A Stratégia három fő szakmai cél megvalósítását tűzte ki:

  1. a bűncselekményeket előidéző okok hatásának mérséklését;
  2. a sértetté válás veszélyének csökkentését; és
  3. a bűnalkalmak számának redukálását.

A Stratégia főbb területei:

–          A gyermek- és fiatalkori bűnözés megelőzése, csökkentése
–          A városok (települések) biztonságának fokozása
–          A családon belüli erőszak megelőzése
–          Az áldozattá válás megelőzése, áldozat segítés, az áldozat kompenzációja
–          A bűnismétlés megelőzése

A társadalmi bűnmegelőzés eszközrendszere képes arra, hogy a Stratégia célkitűzéseinek megvalósítása érdekében, a közbiztonság fenntartásával és fokozásával növelje a társadalom önvédelmi képességét. A társadalmi bűnmegelőzési eszme alapelve a társadalom hagyományos közösségeiben meglévő szolidaritás támogatása, az alulról induló, összefogáson alapuló kezdeményezések felkarolása. A közösségi bűnmegelőzés szakmai törekvései közé tartozik még a társadalmi befogadás és a tolerancia erősítése, a különböző előítéletek elleni fellépés és a diszkrimináció minden formája elleni következetes küzdelem.

A bűnözés területileg eltérő kihívásaira csak helyi közügyként megfogalmazott bűnmegelőzési stratégiával és taktikával lehet eredményesen reagálni. Az önkormányzat, mint a helyi közigazgatás irányítója; és mint testület, elősegítheti és koordinálhatja a helyi bűnmegelőzést.

Az össztársadalmi bűnmegelőzés csak akkor teljes, ha a helyi és a tágabb közösség is részt vállal benne, ha a célok elérése érdekében számítani lehet minden olyan érintett és érdekelt személy és szervezet közreműködésére, amelyek a társadalom önvédelmi képességének javítása érdekében cselekedni tudnak, vagy akarnak.

A problémakör tárgyalása során elengedhetetlen, hogy egy fontos kérdéskörrel ne ismerkedjünk meg. A kriminológiának van egy speciális szakterülete, amelyik többek között az áldozattá válás folyamatát is vizsgálja, a viktimológia (magyarul áldozattan; a bűncselekmények áldozataival foglalkozó tudományág). A sértett a viselkedésével ugyanis gyakran elősegíti, hogy vagyonellenes, vagy erőszakos bűncselekmények áldozatává váljon.

Figyelemreméltóak az elkövető és az áldozat közötti viszonyt jelző adatok is: az összes bűncselekmény 20 %-a rokonok, 20-22 %-a ismerősök és 52-56 %-a idegenek között történik. Még megdöbbentőbb, ha a bűncselekmény jellege szerinti arányt nézzük: az erőszakos bűncselekmények nagy része rokon, vagy ismerős ellen, míg a vagyon elleni bűncselekmények nagy része idegenek ellen irányul. Például az emberölések 56 %-át rokon, 32 %-át ismerős követi el, csak 12 %-ának elkövetője idegen az áldozat számára. A testi sértésnél az arányok hasonlóak: 31 %-át rokon, 44 %-át ismerős, 25 %-át idegen személy követi el. A lopás esetében viszont éppen fordított: csak 5 %-ában rokon, 21 %-ában ismerős és 74 %-ában idegen az áldozat az elkövető számára.

Ha valaki bűncselekmény áldozatává válik, testileg-lelkileg megviselheti még akkor is, ha nem saját személye, testi épsége, hanem “csak” tulajdona, vagyona ellen irányult a támadás. Előfordult például, hogy valaki egy utcai támadás következtében lett pánikbeteg, sőt az is, hogy noha személyesen őt nem érte sérelem, mégis hosszú időre elvesztette a lelki nyugalmát, egyensúlyát egy lakásbetörés miatt. Ebben az esetben az illető úgy érezte, egyéni szférája csorbult, lett bepiszkolva a behatolás során.

Bűnmegelőzési szakkönyvek a bűncselekmények áldozatainak fő csoportjai közül először a “gyengéket” nevezik meg: a fiatalokat, a nőket, az időseket, az értelmi fogyatékosokat, az egyéb mentális zavarban szenvedőket (például a szenvedélybetegeket) sorolják ide. A bevándorlók és a kisebbséghez tartozók is – tájékozatlanságuk és társadalmi helyzetük miatt – könnyebben eshetnek áldozatul. A depressziósok a gyenge önvédelmi ösztönük miatt válhatnak áldozattá, míg a kapzsiak, a szemérmetlenek, a magányosak, a kiábrándultak és a zsarnokok maguk idézik elő viselkedésükkel azt a helyzetet, amely ellenük fordítható. De emellett napjainkban még a mozgáskorlátozottak, a külföldiek, illetve egzisztenciális bizonytalanságuk és kiszolgáltatottságuk miatt a hajléktalanok, a prostituáltak is a veszélyeztetettek közé sorolhatók. A foglalkozásuk miatt számítanak veszélyeztetetteknek a postások, pénzszállítók, pénzintézeti dolgozók.

A bűnmegelőzésről…

A biztonság az emberi lét egyik alapszükséglete.
„Mindenkinek joga van a szabadságra és a személyi biztonságra” (1950. évi Római Egyezmény).

A közbiztonság a biztonság része, olyan jogilag szabályozott (köz)állapot, amely az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát hivatott biztosítani. Ez lényegében egy kollektív társadalmi termék, amely az egyének és a közösségek tevékenységéből, az állami szervek hatósági intézkedéseiből, a polgárok önvédelmi képességeiből és a vállalkozói piac nyújtotta szolgáltatások együtteséből alakul ki.

A közbiztonság mindenki számára az élet- és vagyonbiztonságot jelenti, mely kihat mindennapi életminőségünkre. Ha ebben a könnyen sérthető állapotban csak a legkisebb negatív változás is keletkezik, akkor az adott lakókörnyezet érzékenyen reagál. A bűnözés azt fenyegeti, ami mindannyiunknak a legdrágább: életünket, egészségünket, értékeinket, biztonságunkat.

A bűnözés, amely veszélyezteti a közbiztonságunkat, a társadalom „betegsége”. Végleg megszűntetni nem lehet, de törekedni kell a társadalom számára elviselhető, minél alacsonyabb szinten történő tartására. Ezt két módon lehet elérni. Egyrészt a bűnüldözéssel, (a már megtörtént bűnügyek felderítésével, és az elkövetők megbüntetésével, ami visszatartó erő lehet), másrészt a prevencióval, a bűnmegelőzéssel. A közbiztonság és a bűnmegelőzés fogalma szétválaszthatatlan, mivel közbiztonság nem képzelhető el bűnmegelőzés nélkül, és a megelőzött bűncselekmények fokozzák a közbiztonság érzését.

A lakosság önvédelmi szerveződésének szélesítése érdekében és a lakosság önvédelmi felkészítésében, pl. a polgárőrség működésén kívül, szükség van a lakosság összefogására is, amellyel ki lehet alakítani egyfajta bűnmegelőzési védőhálót is. A bűnmegelőzés mindannyiunk közös érdeke és ebben a lakossági összefogás felbecsülhetetlen segítség. Felismerve ezt a szükségszerűséget és tényt a közbiztonság fokozása érdekében önkéntes és önszerveződő civil szervezetek és csoportok is kialakultak.

A rendszerváltás után dr. Kopácsi Sándor nyugállományú rendőr altábornagy kanadai emigrációjából hazatérve hozzákezdett a polgárőrség szervezéséhez, valamint az akkor már Kanadában és Nagy-Britanniában jól bevált civil bűnmegelőzési program, a Neighbourhood Watch (NW – a Szomszéd Figyel) hazai adaptációjaként a Szomszédok Egymásért Mozgalom (SZEM) magyarországi elterjesztéséhez is. Külföldön számos település határában tábla vagy ablakokra, ajtókra ragasztott matrica hirdeti, hogy a területet az NW (“Neighbourhood Watch”) a “Szomszédok Egymásért” civil védelmi szervezet védi. Ennek lényege: az egymás szomszédságában lakók az átlagosnál sokkal jobban figyelnek, vigyáznak egymás értékeire és közvetlen lakókörnyezetükre, felelősséget éreznek saját és mások élet- és vagyonbiztonsága iránt. Az ebben résztvevőknek nem feltétlenül az a feladatuk, hogy bűnelkövetőt fogjanak el, vagy szakszerű orvosi ellátást nyújtsanak, hanem az elsődleges és azonnali segítségnyújtást biztosítsák a rászorulóknak, illetve értesítsék a szükséges hatóságot.

Az ilyen közös tevékenység célja és eredménye:

– Helyi szinten csökkenteni a bűnözést lehetővé tevő okokat és körülményeket, tevékenyen segíteni az áldozattá válás megelőzését.
– Kialakítani az egymást támogató közösségi szellemet, így mindenki hozzájárulhat a saját tulajdonának védelméhez, kölcsönös együttműködésen és párbeszéden keresztül.
– Nemcsak bűncselekmény, de más események (baleset, rosszullét, tűz stb.) esetén is tudjanak segítséget nyújtani egymásnak.

Statisztikailag bizonyított, hogy ezeket a “biztonsági körzeteket” (utca- és településrészeket), városnegyedeket az átlagbűnözők elkerülik. A bűn megelőzésének terepén természetesen mindez egyidejű cselekvést jelent, hiszen sajnos kénytelenek vagyunk abból kiindulni, hogy nincs “veszélytelen”, “bűnmentes” terület. Tudomásul kell venni a legfontosabbat; hogy környezetünk védelmének érdekében mi magunk tudnánk a legtöbbet tenni. A rendőrségnek alapvetően bűnüldözési feladatai vannak. A polgárok széles rétegeit érintő, ún. statikus bűnmegelőzési tevékenység, azaz a közvetlen lakókörnyezeti figyelő, jelző szolgálat hiánycikk. Egy-egy lakást lehet többé vagy kevésbé biztonságosan zárni, de a betörést, a lakásokban élő emberek megtámadásának veszélyét akkor lehet hatékonyan megelőzni, ha a rossz szándékkal érkezők még a kiszemelt hely környezetében sem érezhetik magukat “biztonságban”. Érezniük kell a figyelő szemek jelenlétét, és ezt a tudtukra is kell adni! Hazánkban is elkezdődött – elsősorban a fővárosban, de több megyében (Pest, Nógrád, Zala) – a SZEM szervezetek, fejlett nyugati államokban már régóta jól működő minták alapján történő megszervezése. Persze az elméletet a magyar gyakorlatba kell átültetni. Elérendő cél, hogy a polgár biztonsága érdekében ne kiszolgáltatott állampolgár, hanem elsősorban lakókörnyezetében aktív részese legyen a saját érdekeit szolgáló bűnmegelőző munkának.

A tevékenység alapvető eleme az, hogy nem kíván semminemű életvitel változtatást a résztvevőktől, de feltételezi – sőt elvárja – az alapvető emberi normák betartását, hiszen az egymást segítő közösségi környezet biztonságának ez az alapja, egyfajta közérzeti, lakókörnyezeti biztonságot nyújt.

Köszöntő

Kedves Látogatóink!

Elindul a Gombai Polgárőr Egyesület blogja is.

Terveink szerint itt közérdekű információkról, helyi problémákról és mindannyiunkat érintő, illetve sokunk érdeklődésére számot tartó témákról lesz szó.
Reméljük hasznára válik ez a lehetőség is Községünknek.

Honlapunk itt érhető el: polgarorseg.gomba.hu/index.htm

facebook oldalunk: https://www.facebook.com/PolGomba

Üdvözlettel:

Gombai Polgárőr Egyesület.

Post Navigation