Gombai Polgárőr Egyesület

Tegyünk egymással, önmagunkért és egymásért!

Archive for the day “május 15, 2012”

A SZEM („Szomszédok Egymásért Mozgalom”)

„Jobb megelőzni a bűntettet, mint büntetni azt.” (Cesare Beccaria)

A SZEM („Szomszédok Egymásért Mozgalom”)

Hogyan hozható létre és mit is eredményezhet a SZEM?

Amennyiben az Ön lakóterületén ilyen program még nem működik, akkor az alábbi lépéseket célszerű követnie:

1. Mérje fel a szomszédságában, hányan vannak, akik hasonló érdeklődést mutatnak, illetőleg érdekeltek abban, hogy a programban részt vegyenek. A felmérés személyesen is végezhető, vagy olyan módon, hogy kérdőívet oszt szét. A felmérésben segítséget tud nyújtani a Polgárőrség is.

2. Az érdeklődőkkel együtt közösen csoportot alkotva, megfelelő időben és helyen tartsanak megbeszélést a helyi körzeti megbízottal, vagy a polgárőrség bevonásával. A megbeszélésen határozzák meg a program működéséhez szükséges lakóterületi határokat, a lakótömb tagjairól állítsanak össze névjegyzéket, a csoporttagokat lássák el információs anyaggal.

3. A megbeszélésen a rendőrség, vagy a polgárőrség képviselője ismertesse a program megvalósításának, az otthon biztonságának, a vagyontárgyak azonosításának elvét, és az események rendőrségre történő bejelentésének módját. A megbeszélés célja a kölcsönös tájékoztatáson túl az ún. „tömbképviselő” kijelölése és megválasztása, aki egyben összekötő lesz a rendőrség, illetve a polgárőrség helyi tagszervezete között.

4. A megbeszélés helyének célszerű a lakóhelyi iskolát, közösségi házat, egyesületi központot stb. választani, amely a csoport részére költségmentesen igénybe vehető.

5. A SZEM program optimális megvalósításához célszerű az adott lakóközösség, településrész lakosainak legalább felét bevonni.

Elérendő cél, hogy a polgár – biztonsága érdekében – ne kiszolgáltatott alattvaló, hanem elsősorban lakókörnyezetében aktív részese legyen a saját érdekeit szolgáló bűnmegelőző munkának.

Alapvetően a polgárőrség segítségével, irányításával és égisze alatt szerveződik a „Szomszédok Egymásért Mozgalom”, ami egy olyan bűnmegelőzési program, melynek célkitűzése a lakóközösségben előforduló bűncselekmények megelőzése, korlátozása, illetve lehetőleg megakadályozása. A program elsajátítása során meg kell ismerkedni és jó kapcsolatot kell kialakítani lakótársainkkal. Ki kell dolgozni a jó szomszédi együttműködési lehetőségeket, a bűncselekményekkel szemben éberséget kell kifejleszteni és egymás érdekében összehangoltan kell tevékenykedni. A program megvalósítása esetén elősegíti a rendőrség és a lakóközösség erőfeszítésének összehangolását a bűnelkövetők felderítésére. Az egységes, szervezett lakosság eredményesebben küzdhet a bűnözéssel szemben. A polgárőr szervezet ennek érdekében lakossági fórumot szervez, ahol tájékoztatást ad a lakosságnak értékeik megőrzési lehetőségeiről, emellett bemutathatja és javaslatot tehet a „zsebleltár” készítésére.

„ZSEBLELTÁR” készítése.

Lehetőséget ad arra, hogy értéktárgyait számba vegye, jellegzetességeiket rögzítse, lehetőleg fényképezze is le.

Mikor lehet szükség rá?

Ha biztosítást akar kötni, vagy ha megkárosítják Önt (ellopják, vagy elrabolják értéktárgyait) – bár bízzunk benne, hogy erre nem kerül sor – a rendőrséggel pontos kárlistát tud közölni, s így megnövekszik az esélye arra, hogy viszontláthassa értéktárgyait.”

Néhány gondolat a SZEM jó működéséhez:

• Tudjuk jól, hogy a lakókörnyezet rendben tartása a gondosság, az odafigyelés és az igényesség látszatát (is) kelti. A közösségre nézve ennek felbecsülhetetlen előnye van akkor, ha a betörő terepszemlét tart.

• Fokozhatjuk ezt azzal, hogy a kapukat mindig zárva tartjuk és pl. lakótelepeken a tömbházakban kaputelefonnal csak az engedi be a postást, látogatót, mesterembert, akihez jött. Idegenek lehetőleg ne jussanak könnyen a lakásunk elé, vagy kertünkbe!

• A legtöbb házból, lakásból jól szemmel tarthatóak a közelben parkoló autók is. Gyakorlatból tudjuk, hogy néhány embernek mindig feltűnik, ha a házak előtt – különösen a családi házas, nyaralós övezetben még a szomszéd háza előtt is -, vagy azok közelében idegen autó áll, főleg, ha még személyek is várakoznak benne. Ezeket az észrevételeinket mielőbb osszuk meg szomszédjainkkal!

• Igen tanácsos lehetőség szerint a figyelést kiegészíteni a szomszédoknál, vagy a közös térben megoldható jelzőberendezéssel, amely segítségével szükség esetén (betörés, személy elleni támadás, konyhai baleset, rosszullét, stb.) riaszthatja a szomszédokat, lakóközösséget.

Az állandó jelenlét elriasztja a bűnözőket. Csökkenteni kell a bűnözők lehetőségeit, technikai-és szervezési fogásokkal növelni kell a lakás, a hétvégi ház, az üzlet, a gépkocsi, a közterületek és a személyek biztonságát, ami az alapvető célja a SZEM mozgalomnak.

A SZEM-nek alapvetően három fő formája van:

• Kertváros, vagy falusi jellegű utca vagy pincesor (néhány háztól akár 20-30 házig is)

• Emeletes lakóház (pl. 4 emeletes 15-20 lakással)

• Több emeletes lakóház, „panelház” emeletenként hosszú folyosóval (pl. 20-100 lakás)

A SZEM egyesületben való részvétel egy adott közösség nem minden tagjára nézve kötelező. Elég a többség, de legalább 10-20 fő a mozgalom megalakításához. Természetesen a nagyobb létszám értelemszerűen előnyösebb. A szervezésénél nem lényeges, ha a sorból egy-egy ház, vagy lakás kimarad. Ha a terület valamivel több, mint 50 %-a hajlandó az együttműködésre, ott már meg lehet szervezni a SZEM egyesületet.

Ez a forma a területi bűnmegelőzés legeredményesebb eszköze. Ne felejtsük el a legjobban fizetett rendőr is általában csak a megtörtént bűncselekmény tettesét üldözi. Sikeres elfogás esetén a tettes elnyeri büntetését, de a vagyoni kár csak részben térül meg. A bűncselekmények megelőzése csak a lakosság széles körű összefogásával lehet eredményes.

A címet is adó SZEM Mozgalom röviden azt is jelentheti:
”SZOMSZÉDOK EGYMÁS MEGSEGÍTÉSÉÉRT”

De ha csak a szemre, nézésre, látásra gondolunk is vele kapcsolatban akkor már jó úton vagyunk, tekintettel arra, hogy (oda)figyeléssel, látással, észrevételezéssel sokat segíthetnek egymásnak az emberek.

Egy adott településen belül a polgárőrség szervezésében főleg éjszakánként különböző figyelő szolgálatot látnak el. Pl. (hajnali kettőkor) ha parkoló autók körüli csoportosulást, mozgást észlelnek, feltehető, hogy nem a tulajdonos van ott, így máris értesíthetik a rendőröket, vagy ha tudják ki a tulajdonos, akkor azt is. Így a tettenérés gyorsan megtörténhet, mellyel igen komoly anyagi károkat meg lehet előzni. A fő cél a bűnözés megelőzése, ezzel is a közbiztonság érzetét tudjuk javítani az állampolgároknak. Ám a polgárőrség sem lehet ott mindig és minden helyen. Ezért szükséges a polgárőrség tevékenységét a SZEM mozgalommal kiegészíteni.

A közrend és közbiztonság bűnözés megelőzés nem csak a rendőrség és polgárőrség feladata. Legyen ez társadalmi igény, közös áldozatvállalás, értékmentés, pozitív hozzáállás, jóindulat és egymás iránti felelősségünknek a megnyilvánulása.

Társadalmi összefogást igényel a bűnmegelőzés – minden lehetőségével és szükségességével – a lakosság nyugalma érdekében.

Ezért a jó kapcsolat és az összefogás erőt, biztonságot is jelent a tisztességes emberek számára, lehetőséget a másik oldalon csoportosuló és növekvő bűnelkövetők elleni küzdelemben.

Ez egyaránt feladat falun és városban: közös összefogással a bűnözés visszaszorítása érdekében.

(A dokumentum elkészítéséhez Magyari Béla, a Csongrád megyei polgárőr szervezet tiszteletbeli elnökének, az OPSZ korábbi elnökségi tagjának ismertetőjét is felhasználtuk.)

Kérdőív a közbiztonságról

Az alábbi kérdésekre vártuk válaszaikat a “Közbiztonsági kérdőívben”.

A “kérdőív” előzetes értékelése az alábbi linken olvasható:

“Közbiztonsági kérdőív” előzetes értékelése
(pdf dokumentum)

Köszönjük azoknak, akik kitöltötték és ezzel is segítették tevékenységünket.

“Tegyünk egymással, önmagunkért és egymásért!”
Köszönettel: Gombai Polgárőr Egyesület


Post Navigation