Gombai Polgárőr Egyesület

Tegyünk egymással, önmagunkért és egymásért!

Archive for the month “január, 2013”

Tanácsok a betörés elleni védekezéshez

Betörés elleni védelem

A bűnözés, mint társadalmi realitás évtizedünk – és sajnos a következő évtizedek – átléphetetlen kihívása. Lakókörnyezetünket különösen sújtja a családi ház-, és lakásbetörések, valamint az alagsori tároló és hétvégi ház feltörések elszaporodása. Hogy ez mit jelent, azok tudják igazán, akik tapasztalni voltak kénytelenek otthonuk felforgatását, lakásuk kifosztását, kedvelt értéktárgyaik eltűnését.

Szakemberek elemzése szerint a betörők többsége oda hatol be, ahol gyenge védelmet lát, és viszonylag kis „munkával”, rövid idő alatt tud zsákmányra szert tenni:

 • lakások, családi házak elleni támadás általában a gyenge bejárati ajtóra koncentrálódik;
 • olyan helyet keres, ahol nem tűnik fel, és kevés nyom hátrahagyásával, minimális lebukásveszély mellett tud „dolgozni” (legfelső emelet, alagsor);
 • olyan időpontban követi el a cselekményt, amikor kicsi a mozgás, kevesen tartózkodnak otthon, és a zajokra is kevésbé figyelnek fel a szomszédok (hétköznap délelőtt);
 • készpénzt, értékpapírt, ékszert, elektronikai cikkeket és kerékpárt tulajdonít el, melyeken könnyen túladhat, és egyedi azonosító jel hiányában a rendőrség nem tud körözni, sőt a tulajdonos sem képes kétséget kizáróan azonosítani.

Az elkövetési módszerekre is érdemes figyelmet fordítani, mivel:

 • leggyakoribb az ajtó hengerzár betétjének eltörése, amit szakszerűtlen szerelés, illetve a könnyen eltávolítható zárcímek alkalmazása tesz lehetővé. Erre specializált bűnöző 1 percen belül küzdi le ezt az akadályt, ráadásul csendesen!
 • az ajtó be-, vagy kifeszítése, illetve lábbal való berúgása a másik leggyakoribb mód. A silány ajtólapoknak, a gyenge kivitelű ajtótokoknak és az alig felerősített zárlemezeknek köszönhetően egy átlagos, pl. lakótelepi ajtó beszakításához nincs szükség erőművészre, sem hosszú kínlódásra!
 • a hamis vagy álkulcs alkalmazásával, lakatlevágással, lakatpánt lefeszítésével megvalósult nagyszámú bűncselekmény arra utal, hogy sokan elégednek meg olyan zárszerkezettel, ami csak a lelkiismeret megnyugtatására alkalmas!
 • ablakon, erkélyajtón, szellőzőnyíláson, pincén át ugyancsak számos behatolás történt. A zsákmányszerzés ezen módja mutatja, hogy mennyien nem ismerik fel a veszélyt és elővigyázatlanok.

Tudni kell, hogy betörés ellen tökéletes védelem nincs. Az illetéktelen behatolás alapvetően felszereltség, hozzáértés és idő kérdése. Akkor mégis mi a teendő?
A legfontosabb, hogy tegyünk valamit, hiszen a vagyon védelme legelsősorban a tulajdonos érdeke és feladata.

Az optimális biztonsághoz vezető út három elemből áll:

a) elővigyázatossági (magatartás) szabályok ismerete és betartása. Az óvatosság, a körültekintés tanúsítása még pénzbe sem kerül, csupán odafigyelést és némi szervezést igényel.

b) kellő mechanikai védekezés alkalmazása. A lakótelepi lakások többsége is fokozott biztonságúvá tehető, ez azonban anyagi befektetést igényel. A fizikai védelem ténye, a jól látható mechanikus eszközök látványa egyfelől visszatartó hatású, másfelől a leküzdése időt vesz igénybe, zajjal jár, és nyomok hagyásával párosul.

c) elektronikai védelem kiépítése. Riasztóberendezést a mechanikai védelem kiegészítéseként szokás alkalmazni, önmagában nem nyújt védelmet.

Lakásunk biztonsági foka legegyszerűbben akkor mérhető le, ha valamilyen okból véletlenül kizárjuk magunkat. Amennyiben visszajutásunk megoldható különösebb roncsolás, szakember több órás beavatkozása nélkül, akkor számítani lehet arra, hogy a betörő is megteheti ugyanezt. Szakembereink kidolgoztak úgynevezett lakástesztet, melynek kitöltésével Ön is ellenőrizheti lakásának biztonsági színvonalát.

Ne adjon esélyt a betörőnek!

Taktikai tanácsok a betörés megelőzése érdekében:

 • A bejárati ajtókat minden esetben zárja be, még akkor is, ha csak rövid időre hagyja el a lakást.
 • Végzettségét, címeit ne tüntesse fel a névtábláján, ha nem feltétlenül szükséges, mert ebből vagyoni helyzetére lehet következtetni, és ezáltal betörési célponttá válhat.
 • Kulcsait ne tartsa igazolványaival egy helyen. A közös helyeken felügyelet nélkül hagyott kulcsairól illetéktelenek másolatot készíthetnek, s így a lakásba való bejutás már nem okoz nehézséget.
 • Lakáskulcsát ne tegye ajtaja közelében lévő „biztos” rejtekhelyre (lábtörlő alá, villanyóraszekrénybe). A betörő ott keresi először.
 • Gondoskodjon értéktárgyainak számbavételéről, jellegzetességeinek rögzítéséről. Értéktárgyait lehetőleg egyedi, azonosításra alkalmas jellel lássa el, illetve kérje szakembertől az ilyen megjelölést (gravírozás).
 • Sok pénzt lehetőleg ne tartson otthon. Ha mégis, használjon falba erősített széfet, mely az ékszereknek is védelmet nyújt. Az ékszerekről, kisebb méretű értéktárgyakról, amelyeket nehéz megjelölni, készítsen fényképet.
 • Sose közölje idegennek, hogy mikor nincs otthon, hogy mikor távozik el hosszabb időre lakásából, de jó szomszédaival, rokonaival mindig. Tartózkodási címét, telefonszámát hagyja meg nekik.
 • Távolléte idejére ajtaja időnkénti átvizsgálására, levélszekrénye kiürítésére, újságok, díjszedő cédulák, ajtóba tűzött üzenetek összegyűjtésére kérje meg szomszédait. Semmi se keltse azt a látszatot, hogy Ön már régóta nem tartózkodik otthon.
 • Bejárati ajtaján használjon biztonsági láncot. Ismeretlen személy előtt ajtót csak akkor nyisson, ha előtte a biztonsági láncot is beakasztotta. Ezt követelje meg családtagjaitól is.

A zárszerkezeteket a legtöbb helyen hengerzár betétek működtetik, amelyek egy-két centiméterre kiállnak az ajtólap síkjából. Ha a hengerzárra kívülről vastag pajzsot helyezünk fel, megakadályozható a zárbetét eltörése. Ezt a pajzsot a lakás felőli oldalról az ajtólapon áthatoló, de kívülről nem látszó csavaroknak kell tartania.

Ügyelni kell arra is, hogy az ajtótokba vésett úgynevezett zárlemez (ami a kulcs elfordításakor a zárnyelvet befogadja) vastagabb anyagú és erős csavarokkal rögzített legyen. Jó megoldás, ha a zárlemez lakás felőli szárát lapos vassal megtámasztjuk, átmenő kapupánt csavaros rögzítéssel, illetve ha a tokon áthatolva egészen a falba süllyesztjük a műanyagtiplis facsavart.

A hagyományos reteszzárak nem nyújtanak biztonságot. Az alagsori tárolók ajtaját sokszor zárnyelv visszatolás módszerével nyitják ki a betörők. Ahol az ajtókeret fémből készült, felhegeszthetünk egy szögvasat, ami meggátolja a nyelvhez való hozzáférést.

Az elsődleges nyílászárók mellett az ablakokra, erkélyajtókra, szellőző ablakokra is figyelmet kell fordítani. Az üvegtörés útján való behatolás ellen a biztonsági síküvegek és fóliák viszonylag jó védelmet nyújtanak, jóllehet a legolcsóbb megoldás még mindig a rácskészítés.

Elektronikai védelem

Azoknál a lakóépületeknél, ahol számos ablak, ajtó, tolóajtó vagy erkély van, ajánlott a mechanikus biztosítás mellett az elektromos riasztóberendezés beszerelése is.

Riasztórendszerek a mechanikus védelmi berendezések kiegészítői lehetnek, de nem helyettesítői. Feladata az, hogy jelezze a védett területre történő behatolást, támadást vagy ezek kísérletét és riasszon. A riasztás tegye lehetővé a gyors emberi beavatkozást.

Riasztóberendezésekkel érhetjük el a legmagasabb eredményességet az elrettentés terén.

Egy tudományos vizsgálat bebizonyította, hogy a riasztók a betörők több mint 60 százalékát visszarettentik.

Az elektronikus behatolás jelző berendezés akkor működik megfelelően, ha a behatolás megkezdésével egyidőben riasztójelzést ad.

A jelzés célja kettős. Az elsődleges cél a behatolás tényének jelzése közbeavatkozásra jogosult és alkalmas személy vagy szervezet számára, a másodlagos cél az elkövetővel tudatni, hogy tevékenységét észlelték és intézkedés várható.

A riasztóberendezést kizárólag szakemberrel szereltesse be és gondoskodjon a rendszeres felülvizsgálatáról is.

A riasztás általában akusztikus és optikai úton történik.

A szirénák legyenek lehetőleg nehezen elérhetőek, az egyik látható helyen legyen elhelyezve, a másik pedig rejtve.

Ajánlatos a lakás riasztóját vagyonvédelmi felügyelőközpontba beköttetni, ahol a diszpécserszolgálat a szükséges intézkedéseket meg tudja tenni.

Amennyiben riasztórendszert kíván kiépíteni, kérje a rendőrség és a polgárőrség bűnmegelőzési tanácsát, így értékes javaslatokat kaphat.

A nyílászárók, zárszerkezetek, elektromos riasztók szerelését feltétlenül bízzuk szakemberre.

Azonban vannak olyan, aránylag egyszerű – ügyesebb lakástulajdonos által is megvalósítható – „trükkök”, melyek minimális anyagi ráfordítást igénynek, és mégis biztonságot növelő hatásúak.

 • Ha idegenek csengetnek be és valakit keresnek, szolgáltatást, vásárlást ajánlanak, telefonálni akarnak, rosszullétet színlelnek, valami apróságot kérnek, ne engedje be őket a lakásába!
 • A „hivatalos emberektől” is kérje el igazolványukat, amely csak személyi igazolványukkal együtt érvényes (az igazolvány lopott is lehet).
 • Szomszédaival minden esetben beszélje meg a gyanús idegenek látogatását és alapos gyanú esetén forduljon a rendőrséghez, vagy a polgárőrséghez pontos személyleírással.
 • Ha ismeretlen lakónak vélt személyeket látnak csomagokkal (doboz, bőrönd, nagy sporttáska, színes TV, magnó, képek, bútorok) közlekedni lakóházukban, vagy annak környezetében ellenőrizzék, hogy kicsodák és melyik lakásból jöttek. Ne menjenek el mellettük szó nélkül és ne elégedjenek meg azzal a válasszal, hogy valamelyik szomszéd költözik. A szállító gépkocsi rendszámát írják fel, személyleírásukat jegyezzék meg.
 • Ha betörést észlel, hívja a rendőrséget és jegyezzen fel minden információt. Fontos, hogy ne nyúljon semmihez, ne takarítson, hanem segítsen a rendőrség szakembereinek.

Lakások mechanikai, fizikai védelme

A védelem alapja a mechanikai eszközök olyan kialakítása, ami akár a meghiúsulásig is késleltetheti a betörést. Mint említettük, tökéletes biztonság nincs, a feltörhetetlen ingatlant még nem találták ki. A mai – különösen házgyári – lakások azonban túlságosan sérülékenyek.

Szakemberek a decentralizált védelemre helyezik a hangsúlyt. Ez annyit jelent, hogy a nyílászárók (kapu, ajtó, ablak) mindegyik elemének összehangolt megerősítése szükséges, hiszen a betörő mindig a leggyengébb láncszemet keresi és találja meg.

A mechanikai védelem legjelentősebb alkotóeleme az ajtó, melynek biztonságossága négy elemtől függ: az ajtótoktól (ajtófélfa), az ajtólaptól, a pánttól és a zárszerkezettől.

Az ajtólap ellenálló képessége akkor jó, ha az tömör fából, fémből, avagy belső rácsozattal készült. Elterjedtek az üreges – hullámlemezzel vagy salakgyapottal kitöltött – ajtók, amelyek kívül, belül furnérlemezzel vannak borítva. Ezen ajtóknak mechanikai értéke nincs, erősebb nyomással beszakíthatók vagy percek alatt átvághatóak. Jó megoldás, ha az ajtólap belső oldalára acéllemezt szerelnek.

Általában elhanyagolt, ám elsődleges kérdés az ajtótok erőssége, a toknak a falazathoz való rögzítése. Indokolt, hogy a tok a tégla- vagy betonfalba több falazó-körömmel legyen beépítve és a takaróléceket erős facsavarok tartsák. Sajnos nem ritka, hogy az ajtótok takaróléceit 6-8 közönséges szöggel erősítik a falhoz és lényegében ez jelenti a nyílászáró védelmét. Kellő megerősítést jelent, ha az ajtótokot oldalanként három helyen megfúrják és „dűbel csavart” vagy acélcsapokat süllyesztenek a falba.

Az ajtólapot a tokhoz többnyire gyenge ellenállású, befúrós pánttal rögzítik. Ezeket célszerű megerősíteni úgy a tokszerkezetben, mint az ajtólapon, például átmenő kapupánt csavarral, kiemelés gátló szerkezettel vagy a pántok fölé behajtott biztosítócsavarral.

A zárszerkezet akkor hatásos, ha az több ponton (középen, alul, felül) nyújt védelmet. Hangsúlyozzuk, hogy a lakás biztonságát nem csupán a zárszerkezet minősége határozza meg, hanem a nyílászáró egésze. Hiába szereltünk két, három drága zárat, ha például az ajtó a toknál bedönthető, a diópántnál kiemelhető, az ajtólap játszi könnyen befeszíthető, az ablak benyomható. A fő zárnak számító bevéső-zárak mellett mégis javasolt kiegészítő (rácsavarozós) zár, illetve hevederzár alkalmazása.

A mechanikai és elektronikai védelem biztosítási követelményei

Minimális mechanikai védelem állapítható meg, ha:

 • az ajtószerkezetek reteszhúzás ellen védettek
 • az ajtók zárását biztonsági zár végzi
 • a falazatok, födémek, padozatok szilárdsága a 6 centiméteres, hagyományos, kisméretű tömör téglafal szilárdságával azonos értékű, vagy azt meghaladja.

Biztonsági zárnak minősül:

 • a minimum 5 csapos hengerzár
 • a minimum 6 rotoros mágneszár
 • a kéttollú kulcsos zár
 • a szám- vagy betűjel-kombinációs zár, amennyiben a variációs lehetőségek száma a 10.000-et meghaladja
 • az egyedi minősített lamellás zár.

A lakat nem minősül biztonsági zárnak!

Részleges mechanikai védelem

Részleges a mechanikai védelem, ha a védett helyiség falazatai, padozatai, födémszerkezetei és a külső nyílászárók az alábbi követelményeket kielégítik a minimális mechanikai védelmen felül:

 • A 2 méternél alacsonyabban fekvő nyílászárók (ablakok, kirakatok, portálok, stb.) ráccsal, vagy ezzel egyenértékű más mechanikai szerkezettel, illetve minősített biztonsági üveggel védettek.
 • A nyílászárók (ajtók) tokszerkezetei falazó körmökkel – vagy egyéb, a befeszítést magakadályozó módon – a falazatokhoz vannak erősítve, legalább három helyen, a tokmagasság arányos távolságában.
 • Az ajtószerkezet megerősített kivitelű, kiemelés, feszítés, reteszhúzás ellen védett. Bevésőzár esetén az ajtólap keskenyebbik oldala fémlemezzel megerősített.
 • Az ajtólap minimum 3 diópánttal van a tokhoz rögzítve. A záráspontosság 5 mm-en belüli. Az ajtólap, illetve a tok vetemedése a zárás biztonságát nem befolyásolja. A zárást minimum 2 db biztonsági zár végzi.
 • A zárreteszek (ajtó esetében) legalább 20mm mélységet foglalnak el a zárólemezben. Fatok esetén megerősített zárlemez szükséges.
 • A falazatok, födémek, padozatok szilárdsága minimum 15 cm-es, hagyományos, kisméretű, tömör téglafallal azonos értékű.

Teljes mechanikai védelem

Teljeskörű a mechanikai védelem, ha a védett helyiség határoló falazatai, padozatai, födémszerkezetei, és a külső nyílászárók az alábbi követelményeket kielégítik a részleges mechanikai védelmen felül:

 • támadható nyílászárók minimum a részleges mechanikai védelemnek megfelelő rácsszerkezettel védettek
 • az ajtólap és az ajtótok fémből, vagy keményfából készült, fa ajtólap esetén tömör, vastagsága minimum 40 mm
 • a zárszerkezet minimum négypontos, legalább kétirányú zárást kell biztosítson a bejárati ajtókon a zárnyelvek minimum 20 mm mélyen zárnak
 • az ajtólap és az ajtótok zárpontossága 2 mm-en belül van
 • a zárszerkezetet fúrás, a hengerzárat törés és fúrás ellen védeni kell a falazatok, födémek, padozatok szilárdsága 38 cm-es, hagyományos, kisméretű tömör téglafal szilárdságával azonos értékű vagy azt meghaladja.

Minimális elektronikai védelem

Minimális az elektronikai jelzőrendszer, ha térvédelem, tárgyvédelem, személyvédelem nincs, a felületvédelem csak a 2 méternél alacsonyabban fekvő nyílászárókra terjed ki vagy csapdaszerű területvédelem van kialakítva.

Az elektronikai jelzőrendszerrel szemben támasztott követelmények:

 • betörésjelző központ a tápegységgel egy egységet képezzen, és a védett téren belül kerüljön elhelyezésre
 • a központi egység jelezze a ki- és bekapcsolt állapotot, a védelmi körökön külön-külön és a szabotázs vonalon
 • burkolata az üzemeltető által sem nyitható kivitelű, szabotázsvédett anyagból készüljön
 • az egyes részek meghibásodását, a jelzőáramkör megszakadását a rendszernek jeleznie kell
 • élesbe kapcsolt állapotban a vezérlőközpontnak valamennyi jelzővonalat, jeladó áramkört, kapcsoló berendezést felügyelnie kell, jelzés után egy másodpercen belül riasztania kell
 • a kültéri hangjelzésnek a riasztást kiváltó ok megszűnte után 1-3 percen belül automatikusan meg kell szűnnie, illetve kizárólag az arra illetékes kezelő, vagy a karbantartó által kézzel lekapcsolhatónak kell lenni. A rendszer a bekapcsolást követően ismételten kapcsoljon éles állapotba
 • a kültéri jelzésadókat a közlekedésre alkalmas felületektől, tárgyaktól, építményektől, épületszerkezetektől, közlekedési utaktól olyan távolságra kell telepíteni, hogy azok elérhetősége csak segédeszközzel legyen megoldható
 • a kültéri hangjelző szabotázsvédett, a hangereje haladja meg a 100 decibelt, váltakozó kéthangú jelzéssel
 • az energiaellátást két, egymástól független, kölcsönhatásmentes energiaforrás, elektromos hálózat és akkumulátor biztosítsa. Elemes táplálás esetén a rendszer minimum 3 hónapig maradjon üzemképes
 • az akkumulátor a hálózati energiaellátás zavara esetén automatikusan és megszakítás nélkül a teljes berendezés legalább 24 órás üzemeltetését, a 24 óra letelte után legalább egy riasztási ciklus végrehajtását biztosítsa
 • a szabadtéri, a védett téren kívüli vezetékeket a falon belül vagy acél védőcsőbe helyezve kell vezetni.

Gomba – SZEM

„Jobb megelőzni a bűntettet, mint büntetni azt.”
(Cesare Beccaria)

Gombapolgors3A SZEM („Szomszédok Egymásért Mozgalom”).

 A közrend és közbiztonság védelme, a bűnözés megelőzése nem csak a rendőrség és a polgárőrség feladata.

Legyen ez társadalmi igény, közös áldozatvállalás, értékmentés, pozitív hozzáállás, példamutatás, jóindulat és egymás iránti felelősségünknek a megnyilvánulása. Társadalmi, közösségi összefogást igényel a bűnmegelőzés – minden lehetőségével és szükségességével – a lakosság nyugalma érdekében.

Ez a jó kapcsolat és az összefogás erőt, biztonságot is jelent a tisztességes emberek számára, lehetőséget a másik oldalon csoportosuló és növekvő bűnelkövetők elleni küzdelemben.

 Ezért szükséges a polgárőrség tevékenységét is a SZEM mozgalommal kiegészíteni.

Elérendő cél, hogy a polgár – saját biztonsága érdekében is – a továbbiakban ne csak kiszolgáltatott, potenciális áldozat, hanem elsősorban lakókörnyezetében aktív részese legyen a közös érdeket szolgáló bűnmegelőző munkának.

 A címet adó SZEM Mozgalom azt is jelenti:
SZOMSZÉDOK EGYMÁS MEGSEGÍTÉSÉÉRT”.

Ha csak a szemre, nézésre, látásra gondolunk is ezzel kapcsolatban, akkor már jó úton vagyunk, tekintettel arra, hogy (oda)figyeléssel, látással, észrevételezéssel sokat segíthetnek egymásnak az emberek. Egy adott településen belül a polgárőrség szervezésében – főleg éjszakánként – különböző figyelő szolgálatot, járőrözést látnak el. Pl. hajnali kettőkor, ha a parkoló autók körül csoportosulást, mozgást észlelnek, feltehető, hogy nem a tulajdonos van ott. Így máris értesíthetik a rendőröket, vagy ha tudják, ki a tulajdonos, akkor őt is. Ezzel a tettenérés gyorsan megtörténhet, mellyel igen komoly anyagi károkat lehet megelőzni. A fő cél a bűnözés megelőzése, ezzel is a (köz)biztonság érzetét tudjuk javítani az állampolgároknak. Ám a polgárőrség sem lehet ott mindig és minden helyen.

A SZEM mozgalom elősegíti a rendőrség és a polgárőrség, ezáltal az egész lakóközösség erőfeszítésének összehangolását a bűnmegelőzésben és a bűnelkövetők felderítésében is.

Az egységes, szervezett lakosság eredményesebben küzdhet a bűnözéssel szemben!

Ez a forma – a SZEM – a területi bűnmegelőzés egyik legeredményesebb eszköze, és a bűncselekmények megelőzése csak a lakosság széles körű összefogásával lehet eredményes.

Ennek megfelelően Gombán is tervezzük kiszélesíteni a „SZEM” mozgalmat.

Tehát kérjük és várjuk azoknak a jelentkezését, akik ebben részt vennének, illetve segítenének a szervezésben. Itt elsősorban főleg a nappali órákban itthon tartózkodókra gondolunk (nyugdíjasok, kismamák, helyben dolgozók), illetve a helyi üzletek (vállalkozások) dolgozóira.

Az alábbi térképen jelöltük be a célszerűnek látszó területi részeket, amelyek „önálló” csoportot alkothatnának. gombaterkepszem2

farkasdteteszem

Részletes felvilágosítást:

email címünkön (polgarorseg@gomba.hu), illetve

az ügyeleti telefonszámunkon – 06-30-725-50-79 -, valamint

facebook oldalunkon (https://www.facebook.com/PolGomba) is lehet kapni.

Alapvetően a polgárőrség segítségével, irányításával és égisze alatt szerveződik a „Szomszédok Egymásért Mozgalom”, ami egy olyan bűnmegelőzési program, melynek célkitűzése a lakóközösségben előforduló bűncselekmények megelőzése, korlátozása, illetve lehetőleg megakadályozása.

A mozgalom lényege, hogy az egymás szomszédságában lakók az átlagosnál sokkal jobban figyelnek, vigyáznak egymás értékeire és közvetlen lakókörnyezetükre.

A mozgalom biztonságot nyújt az egyénnek, a családnak akkor is, ha bármennyi időre elhagyja otthonát. Nagyobb biztonságot nyújt az otthonlévőknek is, elsősorban a környezet részére adott riasztással. Egy adott közösségi területen kialakított jelző-riasztó rendszer szükség esetén történő működtetése az azonnali segítségnyújtást biztosítja.

SZEM előnyei:

– az éberséggel csökkenti a bűncselekmények elkövetését lehetővé tevő körülményeket,

– a kialakított kölcsönös együttműködés, a folyamatos párbeszéd segíti kialakítani a közösségi szellemet, így mindenki hozzájárul a saját és mások biztonságának, tulajdonának védelméhez,

– a mozgalomban résztvevők az általuk észlelt gyanús személyekről és tevékenységekről tájékoztatják azokat az „aktivistákat”, együttműködő társakat, akik a rendőrséggel, polgárőrökkel stb., közvetlenül tartják a kapcsolatot,

– bajba került személynek általános és azonnali segítségnyújtást adható, illetve kérhető.

TANÁCSOK A BETÖRÉS ELLENI VÉDELEMHEZ

Bűnmegelőzési tájékoztató 

Az emberek szubjektív biztonságérzetét alapvetően befolyásolja, hogy biztonságban érzik-e lakásukat, házukat, és biztonságban érzik-e magukat a közterületeken. Az utóbbi időszakban sajnos egyre több lakásbetörésről és betöréses lopásról, sőt rablásról kapunk bejelentést. Ez a bűncselekmény nemcsak anyagilag érinti az áldozatot érzékenyen, hanem lelkileg is, hiszen ilyenkor egy vadidegen hatol be a magánszféránkba, és elviszi azokat a tárgyakat is (pl. családi ékszer), amelyekhez szoros érzelmi szálak fűznek. Felmérések szerint ilyenkor bizony sokan depressziós tünetekkel és olyan félelmekkel küzdenek, hogy el is költöznek abból a lakásból.

Ha azonban felhasználjuk a mechanikus és elektronikus vagyonvédelmi védelmi lehetőségek széles tárházát, és néhány egyszerű magatartási szabályt betartunk, jó eséllyel megvédhetjük vagyonunkat.

A BETÖRŐ (jó esetben, általában) 5 PERC UTÁN FELADJA!

Felmérések szerint egy betörő 5 percig kockáztatja a lebukást. Ha olyan védelmi rendszert lát, ami ennél hosszabb ideig feltartóztatja, nem kockáztatja meg, hogy lebukjon, inkább odébb áll. Az alábbiakban a vagyonvédelemhez adunk hasznos tanácsokat.

1. Külső védelem

Mozgásérzékelő lámpával világítsa meg a bejáratokat, és helyezzen el biztonsági kamerát!

A kertkapunál helyezzen el videotelefonos csengőt, így látja is, ki csenget! A kapu, a bejárati ajtó, garázsajtó akkor is legyen zárva, ha otthon tartózkodik. Társasházaknál fontos, hogy a lépcsőház ajtaja mindig zárva legyen, és a lakók ne engedjenek be idegent.

Az udvaron ne legyen túl sok bokor, ami lehetőséget ad elbújni az elkövetőnek. Ne legyen szem előtt létra és egyéb olyan tárgy, amely segítségével a felső szinten levő erkélyekhez, ablakokhoz fel lehet mászni.

 2. A nyílászárók

A családi házak esetében legveszélyeztetettebb helyek a nyílászárók: a bejárati ajtó, de leginkább a hátsó ajtók, az ablakok, az erkélyajtók. Fontos, hogy mindegyik védett legyen. A társasházakban a bejárati ajtó a támadható pont.

A bejárati ajtó erős (fém vagy keményfa) anyagból készüljön, több ponton záródjon, vagy több zárral. A zsanérok erősek legyenek, fontos a kiemelés elleni védelem és a megfelelő zár is elengedhetetlen. Ma már korszerű, fúrásálló, saválló, zártörés ellen védett zárak kaphatóak.

A mellékajtók védelme legalább ilyen fontos: ezeknek is szilárd anyagból, megfelelő zárral kell készülnie.

Az ablakok és erkélyajtók védelme is fontos: léteznek kulccsal is zárható ablakzárak. Az üveg betörését megelőzhetjük biztonsági fóliával. Fontos, ha elmegyünk otthonról, ne hagyjuk bukóra az ablakot, mert a betörők így könnyűszerrel kinyitják azt. A pinceablakokat ráccsal érdemes védeni.

A nyílászárókat elektronikus védelemmel is el lehet látni: léteznek egészen egyszerű, elemmel működő nyitásérzékelők ajtókhoz és ablakokhoz egyaránt. A besurranás ellen hatékony az elektronikus ajtóék, mely nyitásra éles hanggal jelez.

3. Belső védelem

A korszerű mechanikus védelmet kiegészíti az elektronikus védelem. A riasztó rendszerek választéka hatalmas, a házilag is szerelhető olcsó rendszerektől kezdve a profi rendszerekig bármi kapható, az árak is széles skálán mozognak. A legegyszerűbb védelem is jól jöhet, ha a betörőt megzavarja. A riasztók lehetnek helyi hanghatással működőek, és /vagy jelezhetnek a mobiltelefonunkra vagy vagyonvédelmi cégek riasztó és vonuló szolgálatához lehetnek bekötve. A riasztórendszerek mozgásérzékelővel, nyitásérzékelőkkel, tűz és -füstérzékelőkkel rendelkezhetnek, attól függően, milyen szintű védelmet szeretne a lakástulajdonos.

4. Értékeink védelme

Ha készpénzt, ékszert egyéb értéket tart otthon, érdemes a falhoz vagy nehéz bútorhoz rögzített széfbe tenni azokat. A betörők leginkább a készpénzt és az ékszereket viszik el, érdemes tehát ezeket jól elzárni. Ügyeljünk a gépkocsi indítókulcsára is: előfordult már, hogy nem csak a lakásból tűntek el az értékek, hanem a szem előtt levő indítókulccsal az autó is.

5. Mire ügyeljünk?- a hét aranyszabály

A legjobb mechanikai és elektronikus védelem is kevés, ha nem tartjuk be az alapvető biztonsági magatartási szabályokat.

• Zárja be a nyílászárókat akkor is, ha csak rövid időre megy el otthonról.

• Ha elvesztette a kulcsát, haladéktalanul cseréltessen zárat a lakásajtón.

• Ha csak rövid időre is elhagyja a lakást vagy házat, kulccsal zárja be az ajtót!

• Soha ne hagyja a kulcsot egy kinti „rejtekhelyen” – a betörők ezeket nagyon jól ismerik.

• Ne hagyjon kulcsot belül sem olyan bejárati ajtó zárjában, amelynek üveges része is van.

• Vigyázat! A bukóra hagyott ablakokat a betörők nagyon könnyen kinyitják!

• Ha csengetnek, ne nyisson ajtót meggondolatlanul, idegenekkel szemben fontos az egészséges bizalmatlanság! Az ajtón legyen nagy látószögű kémlelő ablak és ajtólánc! A kémlelő ablakon nézzen ki, és idegennek ne nyisson ajtót, ha nagyon szükséges, csak a biztonsági ajtólánccal nyissa ki résnyire az ajtót!

6. Szomszédok segítsége

A biztonságos lakókörnyezet fontos eleme, hogy a szomszédok kölcsönösen segítsék egymást. Figyeljék a környéken felbukkanó idegeneket. Ha elutazik, kérje meg a szomszédot, hogy a postaládából szedje ki a küldeményeket, reklámújságokat. Ne látszódjon, hogy a házban, lakásban hosszabb ideig nem tartózkodik senki. Hasznos lehet – főleg idősebbek esetében – ha olcsó vezeték nélküli csengő jelző része az egyik házban, a csengő a másik házban vagy lakásban van, és gond esetén ennek megnyomásával is lehet jelezni a szomszédnak. Sokat számít azonban, ha tartjuk a kapcsolatot, beszélgetünk a szomszéddal, segítjük egymást.

7. Hogyan tegyük biztonságossá a lakást?

A vagyonvédelem költségei terén az egészen olcsó megoldásoktól kezdve a csúcstechnológiáig bármi elérhető, és a piac is sokrétű. Két támpont lehet, ami a minőséget garantálja:

1. A Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) által bevizsgált és minősített vagyonvédelmi eszközök egészen biztos, hogy megbízhatóak. A biztosítók lakásbiztosítás kötéséhez megszabják, milyen vagyonvédelmi eszközök megléte esetén kötnek szerződést az ügyféllel. A minősített eszközök és azok forgalmazói megtalálhatóak a www.pluto.hu weboldalon.

2. A Személy és Vagyonvédelmi Magánnyomozói Szakmai Kamara weboldalán (www.szvmszk.hu) a névjegyzék menüpont alatt megtalálhatóak az országban működő vagyonvédelmi cégek, lehet szűkíteni az egyes megyékre is. A személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. Törvény alapján csak olyan vállalkozás végezhet ilyen tevékenységet, amely számára a Rendőrség működési engedélyt adott ki. A vállalkozásoknak kötelező a kamarai tagság. A vállalkozások törvényes működését évente ellenőrzi a Rendőrség. A cégek működésének szigorú feltételei és a rendőrségi ellenőrzés a garanciája annak, hogy a kamarai tagok megbízhatóak. A vagyonvédelmi cégek szakemberei értenek a biztonságtechnikai rendszerek kiépítéséhez.

Amennyiben valaki egyszerűbb eszközökkel is beéri, a barkácsáruházakban is talál egyszerűbb riasztókat, széfeket, mechanikus védelmi eszközöket, melyeket könnyen be lehet szerelni házilag is.

8. Lakásteszt – Biztonságos az Ön lakása?

Ön szerint elég biztonságos a lakása? Tegye próbára magát tesztünk segítségével, és ha úgy érzi, valami hiányzik a megnyugtató védettséghez, azt lehetőleg pótolja! Válassza ki az Önre legjobban illő megállapítást, majd adja össze a pontjait, ezután nézze meg az értékelést.

1. A lakása jellege, elhelyezkedése

a. Magányosan álló ház, kerítés nélkül, rácsozatlan ablakokkal 1 p.

b. Gyéren beépített területen lévő családi ház, kerítéssel, rácsozott ablakokkal 2 p.

c. A település központjában lévő ház, rácsozatlan ablakokkal 3 p.

d. Sűrűn beépített területen lévő ház, kerítéssel, rácsozott ablakokkal 4 p.

2. A bejárat láthatósága

a. A környezet által takart 1 p.

b. Az ajtó és a környezete, a lépcsőház, a kerítés jól megvilágított 2 p.

3. Milyen a bejárati ajtó lapjának a szerkezete?

a. Üvegezett ajtó, belül üreges 1 p.

b. Tömör keményfa 2 p.

c. Tömör lap fémborítással 3 p.

4. Az ablakok és egyéb nyílászárók

a. Kívülálló részére hozzáférhető, normál ablaküveggel 1 p.

b. Nehezen elérhető ablak egyszárnyú, dupla vagy biztonsági üvegezéssel 2 p.

c. Az ablakok ráccsal védettek 3 p.

5. Ha otthon tartózkodik…

a. Belülről is kulcsra zárom, és a biztonsági zárat is beakasztom 2 p.

b. Csak becsapom magam mögött az ajtót, esetleg ráfordítom a kulcsot 1 p.

6. Ha elmegy otthonról…

a. Mindig bezárom az ajtót, de az ablakot jó időben nyitva hagyom 1 p.

b. Ha csak rövid időre megyek el otthonról, nem szoktam kulcsra zárni az ajtót, csak

becsapom magam után 2 p.

c. Minden esetben az összes zárral bezárom az ajtót, az ablakot pedig becsukom 3 p.

7. Ha hosszabb időre elmegy otthonról…

a. Ugyanúgy bezárom az ajtót, mint máskor 1 p.

b. Gondosan bezárom az ajtót, az ablakokat, majd megkérem a szomszédot, hogy

mindennap ürítse a postaládámat, és figyeljen a házra 2 p.

8. Egy esetleges betörés esetén vagyontárgyairól, értékeiről tudna-e részletes leírást adni?

a. Biztosan fel tudnám sorolni, hogy miket vittek el 1 p.

b. Az értékeimről házileltárt készítettem, a típus-, illetve a szériaszámok feltüntetésével,

a fontosabb dolgokról pedig fényképem is van 2 p.

Értékelés:

0-11 pont: Nagyon könnyű azt gondolni, hogy „velem ez nem történhet meg”, de a lopások, betörések statisztikai adatai folyamatos emelkedést mutatnak, és ez valószínűleg továbbra is így lesz, ha Ön nem tesz megfelelő lépéseket a megelőzés érdekében. Azt tanácsoljuk, hogy kérjen tanácsot a Rendőrségtől, vagy biztonsági szakemberektől.

12-24 pont: Ön nyilvánvalóan gondolt már arra, hogy biztonságosabbá teszi otthonát, de van még hely, ahol fejleszteni kell.

25-37 pont: Gratulálunk! Ön a betörők legnagyobb ellensége. Nyilvánvalóan tudatosan figyelmet fordít arra, hogy értékei biztonságban legyenek. Maradjon továbbra is éber és körültekintő!

2012 in review (2012-es áttekintés)

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2012 annual report for this blog.
(A The WordPress.com statisztikákat készítő majmai elkészítették a blog 2012-es évi statisztikáját.)

Here’s an excerpt:

The new Boeing 787 Dreamliner can carry about 250 passengers. This blog was viewed about 1,000 times in 2012. If it were a Dreamliner, it would take about 4 trips to carry that many people.
(Az új Boeing 787 Dreamliner kb. 250 utast tud szállítani. Ezt a blogot kb. 1000 fő látta 2012-ben. Ha ez egy Dreamliner lenne, akkor ennyi embert 4 fordulóval tudna elszállítani.)

Click here to see the complete report. (kattints ide a teljes jelentéshez)

Internetbiztonság

Mottó:
„A dzsungelben minden ehető, TE IS…”
(Pápua mondás)

Tíz fontos lépés a biztonságos internetezésért!

Az utóbbi időkben megnövekedett vírus, spam, hacker és hasonló támadások miatt célszerű ismételten röviden összefoglalni a hatékony védekezés alapvető és legfontosabb módjait, lépéseit.
Megdöbbentő és szinte hihetetlen tény, hogy egy védelem nélküli számítógép kb. 10 perc alatt közel 90% feletti valószínűséggel esik vírus-, féreg-, trójai-, hacker-, vagy egyéb támadás áldozatául az Internetre kapcsolódást követően. Esélyeink, hogy elkerüljük ezeket, ugrásszerűen javíthatók, ha megelőző intézkedéseket teszünk és az alábbi tanácsokat betartjuk, illetve követjük.
1. lépés: Előbb a védelem!
Egy új számítógép üzembe helyezésekor a Windows számba veszi a rendelkezésre álló hardver- és szoftverelemeket, s rendszerint felkínálja az azonnali online regisztrációt, illetve az aktiválási lépések elvégzését. Ezt a saját érdekünkben halasszuk későbbre, amikor már a kialakított védelem bástyái mögül tehetjük meg mindezt.
2. lépés: Átgondolt frissítés
A frissen vásárolt számítógépek többségén egy sor – sokszor felesleges – előtelepített szoftver található. Az első dolog a rendszer telepítése, testre szabása és a valóban szükséges meghajtó-szoftverek telepítése a géphez kapott telepítő CD/DVD lemezekről. Sok esetben ezeknél újabb kiadás is elérhető már, de ezek frissítését is halasszuk későbbre, vagy ha módunkban áll, egy másik PC-n készítsük elő egy CD/DVD lemezre az összes használni kívánt programot és frissítést, szerviz- és javítócsomagot. Ez a lemez a későbbiekben is jól jöhet, ha valami miatt újra kell telepítenünk rendszerünket.
3. lépés: Húzzuk fel a „tűzfalat”!
Ha nincs jobb és erősebb védelem még kéznél, akkor legalább a Windows operációs rendszer saját tűzfalát kapcsoljuk be. Emellett egy sor ingyenes személyi tűzfal is beszerezhető és használható, illetve elhelyezhető az előbb említett telepítő CD/DVD-lemezünkön. Néhány számításba vehető termék a teljesség igénye nélkül: ZoneAlarm, Outpost, Kerio, Comodo.
4. lépés: Jelszó nélkül életveszélyes
Rendeljünk egy nehezen kitalálható jelszót a rendszergazdai fiókhoz, és csak akkor használjuk azt, ha valóban szükséges. Az új gépek többségén minden figyelmeztetés dacára nincs vagy könnyen kitalálható a rendszergazdai jelszó, és így a támadók mindenhez könnyen hozzáférhetnek. A jelszavak feltörését persze roppant nehéz megakadályozni, de legalább nehezítsük meg a támadók dolgát. A rendszeres napi számítógép használathoz is hozzunk létre korlátozott jogosultságú felhasználói fiókokat, és ezekhez is rendeljünk legalább 8 karakterből álló (nagy- és kisbetű, illetve számok keveréke) jelszavakat.
5. lépés: Biztonsági szoftverek nélkül soha!
Kötelező – a védelmet erősítő – feladat a szerviz- és javítócsomagok, antivírus, antispyware, titkosító és egyéb biztonsági szoftverek telepítése. Célszerű kezdetben maximálisra állítani a beállítható védelem szintjét, lazítani később is ráérünk. Választhatunk ingyenes víruskereső és védelmi programokat (például AVG, Avast!, stb.), vagy kereskedelmi szoftverek (NOD32, Norton, McAfee, F-Secure, Kaspersky, BitDefender, PC-Cillin, VirusBuster stb.) próbaverzióit, illetve ezek szélesebb körű védelmet is kínáló komplex kiadásait.
Az ingyenes kémprogram-keresők választéka is bőséges, a SpyBot, és AdAware mellett a hasonló programok tucatjait kínálják az Interneten. Az integrált csomagok előnye a teljesebb védelem, az egyedi antispyware alkalmazások azonban gyakran lefedik egymás vakfoltjait.
6. lépés: Alternatív böngésző és levelező
Mint az köztudott, a vírusok és programférgek többsége az Internet Explorerre és az Outlook változatokra “szakosodott”. Ne adjunk esélyt nekik, és használjunk inkább Operát, Chrome-ot vagy Firefoxot a böngészésre, a levelezésre pedig ott a Thunderbird, a TheBat!, vagy tucatnyi ingyenes, illetve olcsó, de mindenképp biztonságosabb levelezőprogram.
7. lépés: Rendszer-visszaállítási pontok és mentések.
A Windows XP és a Vista, a WIN7 lehetővé teszi rendszer-visszaállítási pontok létrehozását. Ennél azonban nagyobb biztonságot ad, ha a felállított rendszerről készítünk egy lemezképet valamelyik ingyenes vagy fizetős programmal is, s azt kiíratjuk egy DVD lemezre. Emellett persze érdemes az adatainkat és a beállításainkat is rendszeresen archiválni, célszerűen CD vagy DVD lemezekre. A levelezés archiválására remek segédprogramok szolgálnak, mint például az otthoni használatra ingyenes MailStore.
Az USB pendrive-ok adathordozásra kiválóak, de nem archiváló eszközök. Jobban járunk, ha egy helyi, cserélhető, külső, vagy hálózati merevlemezre, illetve optikai (CD/DVD) lemezre készítjük biztonsági mentéseinket.
8. lépés: Barátkozzunk meg a lassulással!
Minden védelem csak akkor működik, ha használják is. Fogadjuk el, hogy a valóban hatékony védelem lassulással és feleslegesnek tűnő kattintgatásokkal jár(hat). Ez azonban jóval kisebb ár annál, mintha instabillá válna a rendszerünk, és elvesznének, vagy kiszivárognának az adataink.
9. lépés: Ne kattintsunk rá mindenre!
Nem egyszerű, de fontos annak elfogadása, hogy az Internetes oldalakon nem kell mindenre „rákattintani”. Még a legjobb védelem is hibázhat, és ha mi magunk eresztjük rá a támadókat rendszerünkre, ne lepődjünk meg az eredményen. Jelszavaink senki másra nem tartoznak, s ha nyilvános helyekről jelentkezünk be postafiókunkba, vagy a vállalati rendszereinkbe, ne hagyjuk menteni jelszavainkat a bárki számára hozzáférhető – így fokozottan sérülékeny – számítógépeken.
Eddig főleg szoftveres tippeket adtunk, most jöjjön egy fontos hardveres tanács:
10. lépés: Routert a gép elé!
Már egy olcsóbb router is, a négy-nyolc portjának köszönhetően, lehetővé teszi, hogy helyi hálózatot alakítsunk ki a család gépeiből, s így egyszerre többen is elérhessék az Internetet.
A routerek szinte kivétel nélkül már hardver tűzfalas védelmet is kínálnak, ami egy újabb védelmi réteg létrehozásával jócskán tehermentesíti számítógépünk szoftveres tűzfalát. Ehhez csak be kell jelentkezni, be kell állítani a szükséges paramétereket, le kell cserélni az alapértelmezett admin jelszót. Ráadásul a router helyettünk kezeli az ADSL vagy egyéb modemet, és különféle korlátokkal fékezheti túlzottan öntevékeny és felelőtlen családtagjaink internetes tevékenységét.
A WiFi (vezeték nélküli, rádiós) routerekhez akár a konyhából, az erkélyről vagy a kertből is kényelmesen, kábel nélkül csatlakozhatunk, de ilyenkor érdemes felkészülnünk a vezeték nélküli hálózatok speciális veszélyforrásaira (lehallgatás, zavarás, illetéktelen igénybevétel stb.) is. Ez külön védelmet is igényel(het). Mindenképpen titkosított és jelszóval védett (WPA-PSK/WPA2-PSK) rendszert használjunk.

Post Navigation