Gombai Polgárőr Egyesület

Tegyünk egymással, önmagunkért és egymásért!

Archive for the day “január 16, 2013”

Gomba – SZEM

„Jobb megelőzni a bűntettet, mint büntetni azt.”
(Cesare Beccaria)

Gombapolgors3A SZEM („Szomszédok Egymásért Mozgalom”).

 A közrend és közbiztonság védelme, a bűnözés megelőzése nem csak a rendőrség és a polgárőrség feladata.

Legyen ez társadalmi igény, közös áldozatvállalás, értékmentés, pozitív hozzáállás, példamutatás, jóindulat és egymás iránti felelősségünknek a megnyilvánulása. Társadalmi, közösségi összefogást igényel a bűnmegelőzés – minden lehetőségével és szükségességével – a lakosság nyugalma érdekében.

Ez a jó kapcsolat és az összefogás erőt, biztonságot is jelent a tisztességes emberek számára, lehetőséget a másik oldalon csoportosuló és növekvő bűnelkövetők elleni küzdelemben.

 Ezért szükséges a polgárőrség tevékenységét is a SZEM mozgalommal kiegészíteni.

Elérendő cél, hogy a polgár – saját biztonsága érdekében is – a továbbiakban ne csak kiszolgáltatott, potenciális áldozat, hanem elsősorban lakókörnyezetében aktív részese legyen a közös érdeket szolgáló bűnmegelőző munkának.

 A címet adó SZEM Mozgalom azt is jelenti:
SZOMSZÉDOK EGYMÁS MEGSEGÍTÉSÉÉRT”.

Ha csak a szemre, nézésre, látásra gondolunk is ezzel kapcsolatban, akkor már jó úton vagyunk, tekintettel arra, hogy (oda)figyeléssel, látással, észrevételezéssel sokat segíthetnek egymásnak az emberek. Egy adott településen belül a polgárőrség szervezésében – főleg éjszakánként – különböző figyelő szolgálatot, járőrözést látnak el. Pl. hajnali kettőkor, ha a parkoló autók körül csoportosulást, mozgást észlelnek, feltehető, hogy nem a tulajdonos van ott. Így máris értesíthetik a rendőröket, vagy ha tudják, ki a tulajdonos, akkor őt is. Ezzel a tettenérés gyorsan megtörténhet, mellyel igen komoly anyagi károkat lehet megelőzni. A fő cél a bűnözés megelőzése, ezzel is a (köz)biztonság érzetét tudjuk javítani az állampolgároknak. Ám a polgárőrség sem lehet ott mindig és minden helyen.

A SZEM mozgalom elősegíti a rendőrség és a polgárőrség, ezáltal az egész lakóközösség erőfeszítésének összehangolását a bűnmegelőzésben és a bűnelkövetők felderítésében is.

Az egységes, szervezett lakosság eredményesebben küzdhet a bűnözéssel szemben!

Ez a forma – a SZEM – a területi bűnmegelőzés egyik legeredményesebb eszköze, és a bűncselekmények megelőzése csak a lakosság széles körű összefogásával lehet eredményes.

Ennek megfelelően Gombán is tervezzük kiszélesíteni a „SZEM” mozgalmat.

Tehát kérjük és várjuk azoknak a jelentkezését, akik ebben részt vennének, illetve segítenének a szervezésben. Itt elsősorban főleg a nappali órákban itthon tartózkodókra gondolunk (nyugdíjasok, kismamák, helyben dolgozók), illetve a helyi üzletek (vállalkozások) dolgozóira.

Az alábbi térképen jelöltük be a célszerűnek látszó területi részeket, amelyek „önálló” csoportot alkothatnának. gombaterkepszem2

farkasdteteszem

Részletes felvilágosítást:

email címünkön (polgarorseg@gomba.hu), illetve

az ügyeleti telefonszámunkon – 06-30-725-50-79 -, valamint

facebook oldalunkon (https://www.facebook.com/PolGomba) is lehet kapni.

Alapvetően a polgárőrség segítségével, irányításával és égisze alatt szerveződik a „Szomszédok Egymásért Mozgalom”, ami egy olyan bűnmegelőzési program, melynek célkitűzése a lakóközösségben előforduló bűncselekmények megelőzése, korlátozása, illetve lehetőleg megakadályozása.

A mozgalom lényege, hogy az egymás szomszédságában lakók az átlagosnál sokkal jobban figyelnek, vigyáznak egymás értékeire és közvetlen lakókörnyezetükre.

A mozgalom biztonságot nyújt az egyénnek, a családnak akkor is, ha bármennyi időre elhagyja otthonát. Nagyobb biztonságot nyújt az otthonlévőknek is, elsősorban a környezet részére adott riasztással. Egy adott közösségi területen kialakított jelző-riasztó rendszer szükség esetén történő működtetése az azonnali segítségnyújtást biztosítja.

SZEM előnyei:

– az éberséggel csökkenti a bűncselekmények elkövetését lehetővé tevő körülményeket,

– a kialakított kölcsönös együttműködés, a folyamatos párbeszéd segíti kialakítani a közösségi szellemet, így mindenki hozzájárul a saját és mások biztonságának, tulajdonának védelméhez,

– a mozgalomban résztvevők az általuk észlelt gyanús személyekről és tevékenységekről tájékoztatják azokat az „aktivistákat”, együttműködő társakat, akik a rendőrséggel, polgárőrökkel stb., közvetlenül tartják a kapcsolatot,

– bajba került személynek általános és azonnali segítségnyújtást adható, illetve kérhető.

Reklámok

Post Navigation