Gombai Polgárőr Egyesület

Tegyünk egymással, önmagunkért és egymásért!

Archive for the tag “igazolvány”

Tanácsok a betörés elleni védekezéshez

Betörés elleni védelem

A bűnözés, mint társadalmi realitás évtizedünk – és sajnos a következő évtizedek – átléphetetlen kihívása. Lakókörnyezetünket különösen sújtja a családi ház-, és lakásbetörések, valamint az alagsori tároló és hétvégi ház feltörések elszaporodása. Hogy ez mit jelent, azok tudják igazán, akik tapasztalni voltak kénytelenek otthonuk felforgatását, lakásuk kifosztását, kedvelt értéktárgyaik eltűnését.

Szakemberek elemzése szerint a betörők többsége oda hatol be, ahol gyenge védelmet lát, és viszonylag kis „munkával”, rövid idő alatt tud zsákmányra szert tenni:

 • lakások, családi házak elleni támadás általában a gyenge bejárati ajtóra koncentrálódik;
 • olyan helyet keres, ahol nem tűnik fel, és kevés nyom hátrahagyásával, minimális lebukásveszély mellett tud „dolgozni” (legfelső emelet, alagsor);
 • olyan időpontban követi el a cselekményt, amikor kicsi a mozgás, kevesen tartózkodnak otthon, és a zajokra is kevésbé figyelnek fel a szomszédok (hétköznap délelőtt);
 • készpénzt, értékpapírt, ékszert, elektronikai cikkeket és kerékpárt tulajdonít el, melyeken könnyen túladhat, és egyedi azonosító jel hiányában a rendőrség nem tud körözni, sőt a tulajdonos sem képes kétséget kizáróan azonosítani.

Az elkövetési módszerekre is érdemes figyelmet fordítani, mivel:

 • leggyakoribb az ajtó hengerzár betétjének eltörése, amit szakszerűtlen szerelés, illetve a könnyen eltávolítható zárcímek alkalmazása tesz lehetővé. Erre specializált bűnöző 1 percen belül küzdi le ezt az akadályt, ráadásul csendesen!
 • az ajtó be-, vagy kifeszítése, illetve lábbal való berúgása a másik leggyakoribb mód. A silány ajtólapoknak, a gyenge kivitelű ajtótokoknak és az alig felerősített zárlemezeknek köszönhetően egy átlagos, pl. lakótelepi ajtó beszakításához nincs szükség erőművészre, sem hosszú kínlódásra!
 • a hamis vagy álkulcs alkalmazásával, lakatlevágással, lakatpánt lefeszítésével megvalósult nagyszámú bűncselekmény arra utal, hogy sokan elégednek meg olyan zárszerkezettel, ami csak a lelkiismeret megnyugtatására alkalmas!
 • ablakon, erkélyajtón, szellőzőnyíláson, pincén át ugyancsak számos behatolás történt. A zsákmányszerzés ezen módja mutatja, hogy mennyien nem ismerik fel a veszélyt és elővigyázatlanok.

Tudni kell, hogy betörés ellen tökéletes védelem nincs. Az illetéktelen behatolás alapvetően felszereltség, hozzáértés és idő kérdése. Akkor mégis mi a teendő?
A legfontosabb, hogy tegyünk valamit, hiszen a vagyon védelme legelsősorban a tulajdonos érdeke és feladata.

Az optimális biztonsághoz vezető út három elemből áll:

a) elővigyázatossági (magatartás) szabályok ismerete és betartása. Az óvatosság, a körültekintés tanúsítása még pénzbe sem kerül, csupán odafigyelést és némi szervezést igényel.

b) kellő mechanikai védekezés alkalmazása. A lakótelepi lakások többsége is fokozott biztonságúvá tehető, ez azonban anyagi befektetést igényel. A fizikai védelem ténye, a jól látható mechanikus eszközök látványa egyfelől visszatartó hatású, másfelől a leküzdése időt vesz igénybe, zajjal jár, és nyomok hagyásával párosul.

c) elektronikai védelem kiépítése. Riasztóberendezést a mechanikai védelem kiegészítéseként szokás alkalmazni, önmagában nem nyújt védelmet.

Lakásunk biztonsági foka legegyszerűbben akkor mérhető le, ha valamilyen okból véletlenül kizárjuk magunkat. Amennyiben visszajutásunk megoldható különösebb roncsolás, szakember több órás beavatkozása nélkül, akkor számítani lehet arra, hogy a betörő is megteheti ugyanezt. Szakembereink kidolgoztak úgynevezett lakástesztet, melynek kitöltésével Ön is ellenőrizheti lakásának biztonsági színvonalát.

Ne adjon esélyt a betörőnek!

Taktikai tanácsok a betörés megelőzése érdekében:

 • A bejárati ajtókat minden esetben zárja be, még akkor is, ha csak rövid időre hagyja el a lakást.
 • Végzettségét, címeit ne tüntesse fel a névtábláján, ha nem feltétlenül szükséges, mert ebből vagyoni helyzetére lehet következtetni, és ezáltal betörési célponttá válhat.
 • Kulcsait ne tartsa igazolványaival egy helyen. A közös helyeken felügyelet nélkül hagyott kulcsairól illetéktelenek másolatot készíthetnek, s így a lakásba való bejutás már nem okoz nehézséget.
 • Lakáskulcsát ne tegye ajtaja közelében lévő „biztos” rejtekhelyre (lábtörlő alá, villanyóraszekrénybe). A betörő ott keresi először.
 • Gondoskodjon értéktárgyainak számbavételéről, jellegzetességeinek rögzítéséről. Értéktárgyait lehetőleg egyedi, azonosításra alkalmas jellel lássa el, illetve kérje szakembertől az ilyen megjelölést (gravírozás).
 • Sok pénzt lehetőleg ne tartson otthon. Ha mégis, használjon falba erősített széfet, mely az ékszereknek is védelmet nyújt. Az ékszerekről, kisebb méretű értéktárgyakról, amelyeket nehéz megjelölni, készítsen fényképet.
 • Sose közölje idegennek, hogy mikor nincs otthon, hogy mikor távozik el hosszabb időre lakásából, de jó szomszédaival, rokonaival mindig. Tartózkodási címét, telefonszámát hagyja meg nekik.
 • Távolléte idejére ajtaja időnkénti átvizsgálására, levélszekrénye kiürítésére, újságok, díjszedő cédulák, ajtóba tűzött üzenetek összegyűjtésére kérje meg szomszédait. Semmi se keltse azt a látszatot, hogy Ön már régóta nem tartózkodik otthon.
 • Bejárati ajtaján használjon biztonsági láncot. Ismeretlen személy előtt ajtót csak akkor nyisson, ha előtte a biztonsági láncot is beakasztotta. Ezt követelje meg családtagjaitól is.

A zárszerkezeteket a legtöbb helyen hengerzár betétek működtetik, amelyek egy-két centiméterre kiállnak az ajtólap síkjából. Ha a hengerzárra kívülről vastag pajzsot helyezünk fel, megakadályozható a zárbetét eltörése. Ezt a pajzsot a lakás felőli oldalról az ajtólapon áthatoló, de kívülről nem látszó csavaroknak kell tartania.

Ügyelni kell arra is, hogy az ajtótokba vésett úgynevezett zárlemez (ami a kulcs elfordításakor a zárnyelvet befogadja) vastagabb anyagú és erős csavarokkal rögzített legyen. Jó megoldás, ha a zárlemez lakás felőli szárát lapos vassal megtámasztjuk, átmenő kapupánt csavaros rögzítéssel, illetve ha a tokon áthatolva egészen a falba süllyesztjük a műanyagtiplis facsavart.

A hagyományos reteszzárak nem nyújtanak biztonságot. Az alagsori tárolók ajtaját sokszor zárnyelv visszatolás módszerével nyitják ki a betörők. Ahol az ajtókeret fémből készült, felhegeszthetünk egy szögvasat, ami meggátolja a nyelvhez való hozzáférést.

Az elsődleges nyílászárók mellett az ablakokra, erkélyajtókra, szellőző ablakokra is figyelmet kell fordítani. Az üvegtörés útján való behatolás ellen a biztonsági síküvegek és fóliák viszonylag jó védelmet nyújtanak, jóllehet a legolcsóbb megoldás még mindig a rácskészítés.

Elektronikai védelem

Azoknál a lakóépületeknél, ahol számos ablak, ajtó, tolóajtó vagy erkély van, ajánlott a mechanikus biztosítás mellett az elektromos riasztóberendezés beszerelése is.

Riasztórendszerek a mechanikus védelmi berendezések kiegészítői lehetnek, de nem helyettesítői. Feladata az, hogy jelezze a védett területre történő behatolást, támadást vagy ezek kísérletét és riasszon. A riasztás tegye lehetővé a gyors emberi beavatkozást.

Riasztóberendezésekkel érhetjük el a legmagasabb eredményességet az elrettentés terén.

Egy tudományos vizsgálat bebizonyította, hogy a riasztók a betörők több mint 60 százalékát visszarettentik.

Az elektronikus behatolás jelző berendezés akkor működik megfelelően, ha a behatolás megkezdésével egyidőben riasztójelzést ad.

A jelzés célja kettős. Az elsődleges cél a behatolás tényének jelzése közbeavatkozásra jogosult és alkalmas személy vagy szervezet számára, a másodlagos cél az elkövetővel tudatni, hogy tevékenységét észlelték és intézkedés várható.

A riasztóberendezést kizárólag szakemberrel szereltesse be és gondoskodjon a rendszeres felülvizsgálatáról is.

A riasztás általában akusztikus és optikai úton történik.

A szirénák legyenek lehetőleg nehezen elérhetőek, az egyik látható helyen legyen elhelyezve, a másik pedig rejtve.

Ajánlatos a lakás riasztóját vagyonvédelmi felügyelőközpontba beköttetni, ahol a diszpécserszolgálat a szükséges intézkedéseket meg tudja tenni.

Amennyiben riasztórendszert kíván kiépíteni, kérje a rendőrség és a polgárőrség bűnmegelőzési tanácsát, így értékes javaslatokat kaphat.

A nyílászárók, zárszerkezetek, elektromos riasztók szerelését feltétlenül bízzuk szakemberre.

Azonban vannak olyan, aránylag egyszerű – ügyesebb lakástulajdonos által is megvalósítható – „trükkök”, melyek minimális anyagi ráfordítást igénynek, és mégis biztonságot növelő hatásúak.

 • Ha idegenek csengetnek be és valakit keresnek, szolgáltatást, vásárlást ajánlanak, telefonálni akarnak, rosszullétet színlelnek, valami apróságot kérnek, ne engedje be őket a lakásába!
 • A „hivatalos emberektől” is kérje el igazolványukat, amely csak személyi igazolványukkal együtt érvényes (az igazolvány lopott is lehet).
 • Szomszédaival minden esetben beszélje meg a gyanús idegenek látogatását és alapos gyanú esetén forduljon a rendőrséghez, vagy a polgárőrséghez pontos személyleírással.
 • Ha ismeretlen lakónak vélt személyeket látnak csomagokkal (doboz, bőrönd, nagy sporttáska, színes TV, magnó, képek, bútorok) közlekedni lakóházukban, vagy annak környezetében ellenőrizzék, hogy kicsodák és melyik lakásból jöttek. Ne menjenek el mellettük szó nélkül és ne elégedjenek meg azzal a válasszal, hogy valamelyik szomszéd költözik. A szállító gépkocsi rendszámát írják fel, személyleírásukat jegyezzék meg.
 • Ha betörést észlel, hívja a rendőrséget és jegyezzen fel minden információt. Fontos, hogy ne nyúljon semmihez, ne takarítson, hanem segítsen a rendőrség szakembereinek.

Lakások mechanikai, fizikai védelme

A védelem alapja a mechanikai eszközök olyan kialakítása, ami akár a meghiúsulásig is késleltetheti a betörést. Mint említettük, tökéletes biztonság nincs, a feltörhetetlen ingatlant még nem találták ki. A mai – különösen házgyári – lakások azonban túlságosan sérülékenyek.

Szakemberek a decentralizált védelemre helyezik a hangsúlyt. Ez annyit jelent, hogy a nyílászárók (kapu, ajtó, ablak) mindegyik elemének összehangolt megerősítése szükséges, hiszen a betörő mindig a leggyengébb láncszemet keresi és találja meg.

A mechanikai védelem legjelentősebb alkotóeleme az ajtó, melynek biztonságossága négy elemtől függ: az ajtótoktól (ajtófélfa), az ajtólaptól, a pánttól és a zárszerkezettől.

Az ajtólap ellenálló képessége akkor jó, ha az tömör fából, fémből, avagy belső rácsozattal készült. Elterjedtek az üreges – hullámlemezzel vagy salakgyapottal kitöltött – ajtók, amelyek kívül, belül furnérlemezzel vannak borítva. Ezen ajtóknak mechanikai értéke nincs, erősebb nyomással beszakíthatók vagy percek alatt átvághatóak. Jó megoldás, ha az ajtólap belső oldalára acéllemezt szerelnek.

Általában elhanyagolt, ám elsődleges kérdés az ajtótok erőssége, a toknak a falazathoz való rögzítése. Indokolt, hogy a tok a tégla- vagy betonfalba több falazó-körömmel legyen beépítve és a takaróléceket erős facsavarok tartsák. Sajnos nem ritka, hogy az ajtótok takaróléceit 6-8 közönséges szöggel erősítik a falhoz és lényegében ez jelenti a nyílászáró védelmét. Kellő megerősítést jelent, ha az ajtótokot oldalanként három helyen megfúrják és „dűbel csavart” vagy acélcsapokat süllyesztenek a falba.

Az ajtólapot a tokhoz többnyire gyenge ellenállású, befúrós pánttal rögzítik. Ezeket célszerű megerősíteni úgy a tokszerkezetben, mint az ajtólapon, például átmenő kapupánt csavarral, kiemelés gátló szerkezettel vagy a pántok fölé behajtott biztosítócsavarral.

A zárszerkezet akkor hatásos, ha az több ponton (középen, alul, felül) nyújt védelmet. Hangsúlyozzuk, hogy a lakás biztonságát nem csupán a zárszerkezet minősége határozza meg, hanem a nyílászáró egésze. Hiába szereltünk két, három drága zárat, ha például az ajtó a toknál bedönthető, a diópántnál kiemelhető, az ajtólap játszi könnyen befeszíthető, az ablak benyomható. A fő zárnak számító bevéső-zárak mellett mégis javasolt kiegészítő (rácsavarozós) zár, illetve hevederzár alkalmazása.

A mechanikai és elektronikai védelem biztosítási követelményei

Minimális mechanikai védelem állapítható meg, ha:

 • az ajtószerkezetek reteszhúzás ellen védettek
 • az ajtók zárását biztonsági zár végzi
 • a falazatok, födémek, padozatok szilárdsága a 6 centiméteres, hagyományos, kisméretű tömör téglafal szilárdságával azonos értékű, vagy azt meghaladja.

Biztonsági zárnak minősül:

 • a minimum 5 csapos hengerzár
 • a minimum 6 rotoros mágneszár
 • a kéttollú kulcsos zár
 • a szám- vagy betűjel-kombinációs zár, amennyiben a variációs lehetőségek száma a 10.000-et meghaladja
 • az egyedi minősített lamellás zár.

A lakat nem minősül biztonsági zárnak!

Részleges mechanikai védelem

Részleges a mechanikai védelem, ha a védett helyiség falazatai, padozatai, födémszerkezetei és a külső nyílászárók az alábbi követelményeket kielégítik a minimális mechanikai védelmen felül:

 • A 2 méternél alacsonyabban fekvő nyílászárók (ablakok, kirakatok, portálok, stb.) ráccsal, vagy ezzel egyenértékű más mechanikai szerkezettel, illetve minősített biztonsági üveggel védettek.
 • A nyílászárók (ajtók) tokszerkezetei falazó körmökkel – vagy egyéb, a befeszítést magakadályozó módon – a falazatokhoz vannak erősítve, legalább három helyen, a tokmagasság arányos távolságában.
 • Az ajtószerkezet megerősített kivitelű, kiemelés, feszítés, reteszhúzás ellen védett. Bevésőzár esetén az ajtólap keskenyebbik oldala fémlemezzel megerősített.
 • Az ajtólap minimum 3 diópánttal van a tokhoz rögzítve. A záráspontosság 5 mm-en belüli. Az ajtólap, illetve a tok vetemedése a zárás biztonságát nem befolyásolja. A zárást minimum 2 db biztonsági zár végzi.
 • A zárreteszek (ajtó esetében) legalább 20mm mélységet foglalnak el a zárólemezben. Fatok esetén megerősített zárlemez szükséges.
 • A falazatok, födémek, padozatok szilárdsága minimum 15 cm-es, hagyományos, kisméretű, tömör téglafallal azonos értékű.

Teljes mechanikai védelem

Teljeskörű a mechanikai védelem, ha a védett helyiség határoló falazatai, padozatai, födémszerkezetei, és a külső nyílászárók az alábbi követelményeket kielégítik a részleges mechanikai védelmen felül:

 • támadható nyílászárók minimum a részleges mechanikai védelemnek megfelelő rácsszerkezettel védettek
 • az ajtólap és az ajtótok fémből, vagy keményfából készült, fa ajtólap esetén tömör, vastagsága minimum 40 mm
 • a zárszerkezet minimum négypontos, legalább kétirányú zárást kell biztosítson a bejárati ajtókon a zárnyelvek minimum 20 mm mélyen zárnak
 • az ajtólap és az ajtótok zárpontossága 2 mm-en belül van
 • a zárszerkezetet fúrás, a hengerzárat törés és fúrás ellen védeni kell a falazatok, födémek, padozatok szilárdsága 38 cm-es, hagyományos, kisméretű tömör téglafal szilárdságával azonos értékű vagy azt meghaladja.

Minimális elektronikai védelem

Minimális az elektronikai jelzőrendszer, ha térvédelem, tárgyvédelem, személyvédelem nincs, a felületvédelem csak a 2 méternél alacsonyabban fekvő nyílászárókra terjed ki vagy csapdaszerű területvédelem van kialakítva.

Az elektronikai jelzőrendszerrel szemben támasztott követelmények:

 • betörésjelző központ a tápegységgel egy egységet képezzen, és a védett téren belül kerüljön elhelyezésre
 • a központi egység jelezze a ki- és bekapcsolt állapotot, a védelmi körökön külön-külön és a szabotázs vonalon
 • burkolata az üzemeltető által sem nyitható kivitelű, szabotázsvédett anyagból készüljön
 • az egyes részek meghibásodását, a jelzőáramkör megszakadását a rendszernek jeleznie kell
 • élesbe kapcsolt állapotban a vezérlőközpontnak valamennyi jelzővonalat, jeladó áramkört, kapcsoló berendezést felügyelnie kell, jelzés után egy másodpercen belül riasztania kell
 • a kültéri hangjelzésnek a riasztást kiváltó ok megszűnte után 1-3 percen belül automatikusan meg kell szűnnie, illetve kizárólag az arra illetékes kezelő, vagy a karbantartó által kézzel lekapcsolhatónak kell lenni. A rendszer a bekapcsolást követően ismételten kapcsoljon éles állapotba
 • a kültéri jelzésadókat a közlekedésre alkalmas felületektől, tárgyaktól, építményektől, épületszerkezetektől, közlekedési utaktól olyan távolságra kell telepíteni, hogy azok elérhetősége csak segédeszközzel legyen megoldható
 • a kültéri hangjelző szabotázsvédett, a hangereje haladja meg a 100 decibelt, váltakozó kéthangú jelzéssel
 • az energiaellátást két, egymástól független, kölcsönhatásmentes energiaforrás, elektromos hálózat és akkumulátor biztosítsa. Elemes táplálás esetén a rendszer minimum 3 hónapig maradjon üzemképes
 • az akkumulátor a hálózati energiaellátás zavara esetén automatikusan és megszakítás nélkül a teljes berendezés legalább 24 órás üzemeltetését, a 24 óra letelte után legalább egy riasztási ciklus végrehajtását biztosítsa
 • a szabadtéri, a védett téren kívüli vezetékeket a falon belül vagy acél védőcsőbe helyezve kell vezetni.

Ajánlások az év végi ünnepekre

Az elmúlt évekhez hasonlóan az ünnepek időszakában jelentős személy- és gépjárműforgalom növekedésre kell számítani a főközlekedési útvonalakon, autópályákon, autóutakon, valamint a különböző bevásárló- és üzletközpontok, alkalmi kirakodóvásárok helyszínén és azok környékén, hiszen mindenki készül a karácsonyra, szilveszterre. A bevásárlások idején – talán az év vége miatt – már fáradtabbak, figyelmetlenebbek lehetünk, kedvezve ezzel a tolvajoknak.

Az ünnepeket megelőző bevásárlás időszakában a rendőrség kiemelt figyelmet fordít a különböző bevásárló- és üzletközpontok, alkalmi kirakodóvásárok helyszínére, piacokra, üzemanyag-töltő állomásokra, pályaudvarokra, pénzintézetekre, valamint olyan nagy tömegeket vonzó helyszínekre, ahol valószínűbb lehet a vagyon elleni jogsértések bekövetkezése. A közrend, közbiztonság, valamint a közlekedés rendjének fenntartása érdekében kollégáink forgalomirányítással, forgalomsegítéssel, szükség szerint tájékoztatással segítik az állampolgárok biztonságos közlekedését.

Az ünnepeket megelőző, illetve az azt követő időszakban is a rendőrség együttműködik a különböző társadalmi és civil szervezetekkel, különösen a stratégiai partnernek számító polgárőr szervezetekkel, továbbá a közterület-felügyelet, illetve a társ-rendvédelmi szervek dolgozóival.

Ezen túlmenően fontosnak tartjuk a vásárlások időszakában a közlekedési balesetek megelőzése érdekében az ittas járművezetők kiszűrését, valamint a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök, pirotechnikai termékeket forgalmazók ellenőrzését is.

Az alábbiakban csokorba szedtük az időszakra jellemző, leggyakrabban előforduló veszélyforrásokat, ezekre hívjuk fel a lakosság figyelmét!

Védekezés a zseblopások ellen 

A zseblopásokat jellemzően az utcán, tömegközlekedési eszközökön, piacokon vagy bevásárlóközpontokban követik el. Éppen ezért pénzünket, bankkártyánkat, egyéb más értékeinket már akkor tegyük biztonságos, nem észrevehető, vagy könnyen hozzáférhető helyre, amikor elindulunk otthonról. Lehetőség szerint a kabátunk belső zsebében tároljuk a pénztárcánkat, az iratainkat, s ha lehet a telefonunkat is. A PIN-kódokat ne tartsuk a bankkártyánk mellett, lehetőség szerint jegyezzük meg a számsort.

Fontos, hogy mindig ügyeljünk az értékeinkre, télen ugyanis a vastagabb felsőruházat miatt kevésbé lehet érezni, ha valaki belenyúl a zsebünkbe. A pénz- és irattárcákat ne a táskák, kosarak tetején vagy a nadrágunk hátsó zsebében tartsuk! Megfelelő védelmet csak a belső zsebek kínálnak. Iratainkat a lakás és a kocsi kulcsaitól elkülönítve tároljuk!

Ha mégis megtörtént a lopás, és ezt észleljük, ne szálljunk szembe a tolvajjal! Hívjunk segítséget, értesítsük a rendőrséget! Ha a lopás során az iratok mellett a lakáskulcsot is elvitték, sürgősen cseréltessük le a zárat, ha pedig a bankkártyánk tűnt el, azt azonnal tiltassuk le!

Tömegközlekedési eszközök

Zsúfolt helyeken táskánkat tartsuk bezárva, kezünkkel, karunkkal öleljük át! Semmiképpen ne tegyük könnyedén a hátunkra, oldalunkra! Utazás, vagy várakozás során kerüljük a tülekedést! Értékeinkre ne hívjuk fel a figyelmet!

Ha a buszon, villamoson, bevásárlásnál szokatlan, oda nem illő esemény történik – pl. néhány ember heves szóváltásba bocsátkozik, vagy valaki elájul – az esetlegesen szükséges segítség nyújtása mellett tanácsos az értékeinkre még inkább odafigyelni! Nagyon sok tolvaj használja ki az emberek figyelmetlenségét, jó szándékát, segítőkészségét, illetve az ilyen jellegű eseményekből adódó zűr-zavart.

Ha felmerül a gyanú, hogy a villamoson, buszon, vagy vásárlóhelyen zsebtolvajok tevékenykednek, jelezzünk a jármű vezetőjének, illetőleg az ott lévő biztonsági szolgálat tagjainak és kérdezzük meg, hogy nem utazik-e rendőr a járművön. Amennyiben szükséges, hívjuk a rendőrséget!

Utazásaink alkalmával fokozottan vigyázzunk, ugyanis a pályaudvarokon és a vonatokon előfordulhatnak csomaglopások! Bőröndjeinket ne bízzuk ismeretlenekre, használjuk inkább a csomagmegőrzőket! Lopás esetén értesítsük a vonatvezetőt (jegykezelőt) és a rendőrséget!

Bevásárlóközpontok

Vásárlás közben a pénztárcánkat és a kézi táskánkat ne helyezzük a bevásárlókosárba, figyeljünk oda mobiltelefonunkra is, azt soha ne külső, látható helyen hordjuk!

Az ékszerek, értékes telefonok, apró műszaki cikkek nem csak az ajándékok listáján, gyakran az ajándékot vásárlónál is előfordulnak. Kevesen figyelnek rá, pedig a nyakban viselt értékek (Mp3, Mp4 lejátszók, telefonok) szinte felkínálják magukat a tolvajoknak!  Ezeket diszkréten, a ruha alatt célszerű viselni.

Az ajándék kiválasztásakor, felpróbálásakor is ügyeljünk értékeinkre, a már megvásárolt ajándékokat soha ne hagyjuk felügyelet nélkül!

A parkolás után és két vásárlás között is ellenőrizzük, hogy nem maradt-e a gépkocsi utasterében látható helyen értékes vagyontárgy, műszaki cikk, korábban megvásárolt ajándék! A parkolóban mielőtt magára hagynánk a gépkocsit, ne pakoljunk a csomagtartóba, ezt a tolvajok kifigyelhetik. A gépkocsiban látható helyen hagyott ruházat akkor is felhívja az elkövető figyelmét, ha abban nincs érték, az ablakbetöréssel elkövetett lopáshoz pedig elegendő lehet pár másodperc.

Gépjárműfeltörések megelőzése

A jármű ajtaját, az ablakokat, és a napfénytetőt zárjuk le, amikor kiszállunk a kocsiból, vagy ha bármilyen rövid időre is távozunk. Az indító kulcsot mindig tartsuk magunknál olyan biztonságos helyen, hogy azt ne tudják tőlünk megszerezni. Amennyiben lehetőségünk van rá, parkoljunk kijelölt parkolóban, vagy olyan helyen, amely közel esik a célba vett üzlet bejáratához, van világítás, a parkolóhely pedig belátható és forgalmas.

A vásárlást követően, ha már bepakoltunk a kocsiba, ne menjünk vissza az üzletbe, mert ezt a potenciális tettes kifigyelheti és feltörheti járművet. Elindulás előtt vizsgáljuk meg a jármű zárszerkezetét, az ablakokat és azok tömítését, mert a sérülések feltörésre vagy annak kísérletére utalhatnak. Alkalmazzunk minősített mechanikai és elektronikus vagyonvédelmi biztonsági rendszereket, eszközöket, melyek beszerelését érdemes szakműhelyben elvégeztetni. Amennyiben észleltük, hogy feltörték kocsinkat, ne nyúljunk semmihez annak érdekében, hogy a lehetséges nyomokat megőrizzük. Ezeket a rendőrség vizsgálni fogja.

Online Internetes vásárlás

Az Internet fejlődésével egyre több szolgáltatást vehetünk igénybe a világhálón, ilyen például az online vásárlás is.  A szabályosan működő webáruházak rendelkeznek adatvédelmi szabályzattal, vagy az üzletszabályzat kitér a személyes adatok védelmére, és meghatározza a vásárlás legfontosabb feltételeit (például fizetési és szállítási kondíciók). A webáruházban vásárolt termékekre ugyanazok a garanciák vonatkoznak, mint az egyéb üzletekben vásárolt árucikkre.  Érdemes olyan webáruházat választani, ahol feltüntetik a visszavásárlási garanciát, így elkerülhetőek a későbbi kellemetlenségek. Magyarországon a webshopon keresztül vásárlók körében legelterjedtebb az utánvétes fizetési mód, ami azt jelenti, hogy az áru ellenértékét utólag, a terméket kiszállító személy részére kell átadni. Bankkártya használata estén lehetőség szerint olyan webáruházban vásároljunk, amelynél a fizetés valamely banki oldalon keresztül történik, így a bankkártyánk adatai biztonságos kapcsolaton keresztül jutnak el a pénzintézet központjába, azokat a webáruház üzemeltetője nem ismeri meg.

Óvakodjunk az olyan weboldalaktól, melyeknek nevében elírás vagy hiba található, valamint ahol nem vagy hiányosan adják meg az üzemeltető cég adatait! Ezeket az oldalakat tekintsük megbízhatatlannak! Legyünk óvatosak személyes adataink megadásánál is, a bankkártyánkkal kapcsolatos kérdésekre csak a fizetést bonyolító bank oldalán válaszoljunk!

Az internetes csalások elkerülése érdekében óvakodjunk az olyan internetes eladóktól, akik szolgáltatásával kapcsolatban kevés értékelést jegyeztek be az ügyfelek, vagy amelyek meglepően alacsony áron kínálják a portékájukat, esetleg nem valódi lakcímmel, telephellyel vagy telefonszámmal regisztráltak. Vételárat soha ne küldjünk előre!

A rendőrség idén is a lakosság segítségét kéri annak érdekében, hogy együttes összefogással biztosítsuk az év végi időszak nyugalmát! Kívánjuk, hogy legyen Mindenkinek békés, boldog ünnepet!

ORFK Kommunikációs Szolgálat

HÁZUNK VÉDELME = NYUGALMUNK VÉDELME

ELŐZZÜK MEG A BAJT !  A BŰNCSELEKMÉNYEK TÖBBSÉGE MEGELŐZHETŐ!

ENGEDJE MEG, HOGY SEGÍTSÜNK!

HÁZUNK VÉDELME = NYUGALMUNK VÉDELME

A személyi tulajdon védelme elsősorban a tulajdonosra tartozik, tehát Ön az első számú felelőse vagyona, értékei védelmének. Öntől függ az, hogy lakása, lakáson kívüli értékei, hétvégi háza mennyire válik betörők célpontjává.

Gondolja át, mit tett eddig ezek védelmébe?

Mi az alábbiakat javasoljuk:

1.      MAGATARTÁSI ÉS TAKTIKAI VÉDELEM:

 • A lakást, kaput akkor is tartsák zárva, amikor otthon tartózkodnak. Minden esetben használják a biztonsági láncot, ugyanis a lakás ajtaja belülről csak akkor van bezárva, ha a biztonsági láncot is beakasztotta!
 • Lakótársaival gondoskodjon a helyiségek megfelelő zárásáról, az illetéktelenek ott tartozódásának megakadályozásáról. Ebből a szempontból is hasznos a bérházak lépcsőházainak, pincéinek éjjel-nappal való zárása!
 • Végzettségét, címeit ne tüntesse fel névtábláján, ha nem feltétlenül szükséges, mert ebből vagyoni helyzetére lehet következtetni!
 • Egyedül élő nők -saját biztonságuk érdekében- elég, ha csak vezetéknevüket tüntetik fel!
 • Időnként vizsgálják át a bejárati ajtót és környékét, hogy nincsenek-e számok, jelek odaírva, papírcsík, gyufaszál az ajtó réseibe dugva, cellux-csík felragasztva. Ezeket azonnal távolítsa el, mivel az Ön távollétei időpontjainak megfigyelését szolgálják!
 • Ajtónyitás előtt minden esetben győződjön meg -pl.: az optikai kitekintő igénybevételével- az Önhöz érkező személy kilétéről!
 • Ha idegenek csengetnek be, és valakit keresnek, szolgáltatást, vásárlást ajánlanak, rosszullétet színlelnek, vagy valamilyen apróságot kérnek, ne engedje be őket lakásába. A „hivatalos személyektől” is kérje el igazolványukat!
 • Ha ismeretlen, lakóknak vélt személyeket látnak csomagokkal (doboz, bőrönd, nagytáska, televízió, képek, bútorok, stb.) közlekedni lakóházukban, figyeljék meg, hogy melyik lakásból jöttek ki. Próbálják meg személyleírásukat megjegyezni, az általuk használt jármű típusát, rendszámát írják fel!
 • Nyaralás előtt szóljanak a szomszédjuknak, rokonuknak, hogy meddig lesznek távol, és kérjék meg őket a levélszekrény kiürítésére, az újságok, díjbeszedő cédulák bevételére!
 • Távollétük idejére célszerű a csengőt kikapcsolni, hogy a lakás elhagyatottsága ne legyen könnyen ellenőrizhető!
 • Idegenekkel ne közöljék, hogy mikor nincsenek otthon, de rokonainak, jó szomszédaiknak mindig hagyják meg elérhetőségüket (cím, telefonszám)!
 • Ne tüntesse fel címét kulcstartóján!
 • Lakáskulcsát ne tegye ajtaja közelében található „biztos rejtekhelyre” (lábtörlő, villanyóraszekrény stb.)!
 • Ha a biztonsági zárat nem tudja bezárni, ne menjen el hazulról, mert lehet, hogy a bűnözők a lakást betörésre „előkészítették”. Gondoskodjon zárcseréről, de ne hagyja felügyelet nélkül a lakást!
 • Kulcsait ne tartsa igazolványaival egy helyen, mert ellopásuk esetén „kulcsrakész” segítséget ad pontos lakcímével, autórendszámával a betörőknek!
 • Figyeljen arra, hogy hazaérkezéskor, vagy eltávozáskor ne legyen idegen a lakásajtó köze-lében!
 • Taktikai védelemként alkalmazhatók olyan műszaki eszközök is, amelyek a tulajdonos ottlétének látszatát keltik, pl.: időkapcsolóval ellátott véletlenszerű fény- és hanghatásokat produkáló berendezések!

„KI MINT VESZI ZÁRÁT, ÚGY ALUSSZA ÁLMÁT!”

2.      MECHANIKAI VÉDELEM:

A legtöbb betörő, tolvaj az ajtón, ablakon áthatol be a lakásba, így a nyílászárók védelme a legfontosabb! Ez persze vonatkozik a pince, a padlás, a kamra és garázs ajtóira, ablakaira egyaránt. Áthatolhatatlan ajtó, ablak még nem készült, amit ember bezárhat, azt ki is tudja nyitni.

De nem mindegy, hogy milyen áron és mennyi idő alatt!

A lakások behatolás elleni védelme kettős célt szolgál. Egyrészt jelzi a betörő számára, hogy nem lesz könnyű dolga, tehát megelőzési funkciója van, másrészt feltartja a betörőt, eseten-ként olyan hosszú időre, ami már elegendő arra, hogy leleplezzék, tetten érjék őt.

Milyen követelményeknek feleljenek meg az ajtók:

– a bejárati ajtó keményfából, vagy fémből készüljön,

– az ajtólap legyen tömör, 40-50 mm vastagságú,

– csak optikai kitekintő legyen rajta (ablak nem indokolt),

– az ajtólap és a tok záráspontossága ne haladja meg a 2 mm-t,

– az ajtólap zárását minimum 2 db biztonsági zár biztosítsa, még hatékonyabbak a több ponton záródó ajtózárak, vagy az ún. biztonsági ajtók.

–  az ajtókat kiemelés és feszítés ellen is biztosítani kell,

– cilinderbetéteket, mágnesbetéteket védőpajzzsal kell ellátni, így megakadályozhatjuk azok mechanikai feszítését, törését.

Milyen követelményeknek feleljenek meg az ablakok, kémények, szellőzők:

Biztonságunk érdekében célszerű mechanikai védelemmel ellátni minden olyan nyílást amelynek, nagysága akkora, hogy egy vékonyabb testalkatú ember átfér rajta. Egy jól elkészített, szakszerűen beépített rács megfelelő mechanikai védelmet nyújt, de a fémredőnyök, valamint már a modern technika képviseletében a törés gátló fóliák is jól szolgálatot tehetnek. Esztétikai szempontból nem mindenki törekszik arra, hogy lakását mindenhol berácsoztassa. Nekik ajánlanánk az elektronikai eszközök alkalmazását.

3.      ELEKTRONIKAI VÉDELEM:

Az elektronikai védelem a mechanikai védelem és a személyi őrzés fontos kiegészítője, de kerülhet önállóan is alkalmazásra.

Míg a hívatlan látogató szorgosan keresi záraink kinyitásának lehetőségeit fontos, hogy a külvilág tudomására hozzuk: valaki jogtalanul be akar hatolni otthonunkba.

Egyik lehetőségként felszerelhetünk helyi riasztású hang- és fényjelző készülékeket, melyekre hívjuk fel a szomszédban lakók figyelmét.

Másik megoldás az ún. távriasztás, távfelügyelet. Ennek lényege, hogy szinte attól a pillanattól kezdve, hogy a betörő „dolgozni” kezd, otthonunktól távolabb, egy erre szakosodott központ, észleli az eseményt és ún. kivonuló szolgálatot, „elfogókat” küld a helyszínre.

4. CIVIL SZERVEZŐDÉSEK: Szomszédok Egymásért Mozgalom

Szomszédok Egymásért Mozgalom (továbbiakban: SZEM) olyan társadalmi bűnmegelőzési program, amelynek célja a lakóközösségben előforduló bűncselekmények megelőzése, korlátozása, a biztonságosabb életkörülmények kialakítása.

A mozgalom lényege, hogy az egymás szomszédságában lakók az átlagosnál sokkal jobban figyelnek, vigyáznak egymás értékeire és közvetlen lakókörnyezetükre. Felelősséget éreznek saját és mások személye, tárgyi értékei iránt.

A mozgalom biztonságot nyújt az egyénnek, a családnak akkor is, ha bármennyi időre elhagyja otthonát. Nagyobb biztonságot nyújt az otthonlévőknek is, elsősorban a környezet részére adott riasztással. Egy adott közösségi területen kialakított jelzőriasztó rendszer szükség esetén történő működtetése az azonnali segítségnyújtást biztosítja.

SZEM előnyei:

–  csökkenti a bűncselekmények elkövetését lehetővé tevő körülményeket,

– a kialakított kölcsönös együttműködés, a folyamatos párbeszéd segíti kialakítani a közösségi szellemet, így mindenki hozzájárulhat a saját és mások tulajdonának védelméhez,

– a mozgalomban résztvevők az általuk észlelt gyanús személyekről és tevékenységekről tájékoztatják azokat az „aktivistákat”, együttműködő embereket, akik a rendőrséggel, polgárőrökkel stb., közvetlenül tartják a kapcsolatot,

–   általános segítségnyújtás ad.

A szerveződési forma lehet informális (nem hoz létre önálló jogi személyiséggel bíró egyesületet), vagy formális (egyesület létrehozása, mely törvényileg szabályozott).

5./  MI A TEENDŐ BAJ ESETÉN?

     Betörés észlelésekor:

Ha hazaérkezéskor betörés nyomait észleli, ne menjen be a lakásba!

Ennek két oka is van:

a./ A betörő még mindig a lakásban lehet és nem kizárt, hogy menekülése érdekében Önnel szemben fizikai erőszakot fog  alkalmazni.

b./ Ha nem megy be a lakásba, akkor a betörő által hátrahagyott nyomokat nem változtatja meg, így megkönnyíti a rendőrség szakembereinek munkáját.

 Értesítse a rendőrséget (A lehető legrövidebb időn belül!)

☺ Ha mód van rá a szomszédokkal együtt, tartsa szemmel lakását, hogy az esetlegesen ott  tartózkodó betörő ne tudjon észrevétlenül távozni!

☺ Ha a rendőrség kiérkezése előtt a betörő mégis megpróbálna elmenekülni, lehetőség szerint akadályozzák meg azt!

☺ Ha ez nem meg oldható vagy nem jár sikerrel, alaposan figyeljék meg az illető személyt és ruházatát, az általa használt jármű ismertetőjegyeit, menekülési útvonalát.

A témával kapcsolatban felmerült kérdésekre a lakóhely szerint illetékes Rendőr-főkapitányságok Bűnmegelőzési Osztályain kaphatnak választ, de a Gombai Polgárőr Egyesület tagjai is szívesen állnak rendelkezésükre, amennyiben bővebb felvilágosításra van szükségük.

A trükkös és besurranásos lopások jellemzői

A trükkös és besurranásos lopások jellemzői: 

 • Ezen elkövetési módszert elsősorban az időskorúakkal szemben alkalmazzák napjainkban, hiszen az idősek életkori sajátosságaik miatt a legveszélyeztetettebbek közé tartoznak, a legkiszolgáltatottabbak.
 • Jellemzően az álcaként, magukat utazó árusoknak, házalóknak kiadó elkövetők kopognak be vidéken egyedül élő nyugdíjasokhoz, vagy hivatalos személynek adják ki magukat, majd bejutva a lakásba, – valamilyen ürüggyel – elterelik a sértettek figyelmét, és elemelik a készpénzt és az értéktárgyakat.
 • Jövetelük célját sokféle mendemondába csomagolják, a szándék ugyanaz, a jogtalan haszonszerzés, a lopás.
 • Előfordulhat, hogy postásnak, rendőrnek mondják magukat, mondván hamis bankjegyet kaptak a nyugdíjkézbesítés során, melyet ellenőrizni, lefoglalni szükséges, és sajnos sok hiszékeny átadja a pénzét, holott a nyugdíjjal kapott pénz soha nem hamis, mivel többszörös ellenőrzésen esik át.
 • A besurranó viszont a nyitva hagyott ajtón érkezik hívatlanul, majd a zsákmányával csendben távozik.
 • Ne engedjen be idegent lakásába, mielőtt nem győződött meg hitelesen annak valódi kilétéről
 • Ne fogadjunk el hihetőnek tűnő magyarázatot, figyelem az ilyen tolvajok nagyon életszerű mesékkel állnak elő, és sok esetben az ápolt megjelenésük bizalmat gerjeszt.
 • Kérjék el az igazolványát, és ellenőrizzék telefonhívással valóban az adott helyről, intézménytől érkezett-e a személy!
 • Használjanak széles látószögű optikai kitekintőt, valamint biztonsági láncot a bejárati ajtón.
 • A lakókörnyezetükben élőkkel alakítsanak ki bizalmi kapcsolatot, és kölcsönös megegyezés alapján helyezzenek el elektromos jelzőkészüléket egymásnál (pl. vezeték nélküli kapucsengőt), melyet baj esetén használhatnak.
 • A lakókörnyezetükben gyanúsan cirkáló személyek és gépjárművet megjelenése esetén figyeljék meg a személy kinézetét, a rendszámot, a jármű típusát, színét és tájékoztassák a helyi polgárőrséget, körzeti megbízott rendőrt.
 • Ha valaki túlzott magabiztossággal, követelődző hangnemben, esetleg erőszakosan lép fel, azonnal hívjanak rendőrt.
 • Figyelem a lakásunkba trükkös módszerrel bekéredzkedő vagy erőszakosan behatoló elkövető agresszív támadó is lehet, hogy ily módon szerezze meg az áhított értéket!

Éljünk az egészséges gyanakvás jogával, legyünk körültekintők, értékeink és személyes biztonságunk védelmében a legtöbbet mi magunk tehetjük! 

A”rendőr”…

A rendőrségi igazolványok, ruházatok, jelzések.

Az utóbbi időben sajnos környékünkön is elszaporodott a hamis rendőrigazolvány segítségével jogszerű intézkedést színlelő bűnözők által elkövetett bűncselekmények száma. Ezek közül is ki kell emelni az álrendőrök hamisított házkutatási paranccsal végzett és házkutatásnak álcázott lopásait. A bűnözők látszólag teljesen rendben lévő okmányokkal és iratokkal jelennek meg a gyanútlan áldozatnál és ott különböző értéktárgyakat foglalnak le, magyarul lopnak ilyen indokkal el. A határozott fellépésük, és látszólag rendben lévő hivatalos papírjaik a gyanútlan és ijedt állampolgárokat teljesen megtéveszti, így több esetben is sikeresen loptak áldozataiktól.

Előfordul sokszor olyan eset is, amikor az ilyen álrendőri intézkedés az autósokat érinti, általában külterületi, nem túl forgalmas országutakon fordulnak elő, ahol „büntetést szabnak ki” és kézpénzt kérnek. (A rendőr nem vehet át készpénzt, „csekket” ad!) Ugyancsak jellemző még, hogy hivatalos rendőri eljárás színlelésével jutnak be időskorúak magánlakásába, ahol a sértett figyelmének elterelése mellett tulajdonítanak el többnyire kézpénzt.

A fenti esetek megakadályozása érdekében, és a hamis okmányok, álrendőrök felismeréséhez szeretnénk az alábbiakban néhány támpontot és hasznos tanácsot adni.

A rendőrt intézkedése során az egyenruhája (rajta rendfokozati jelzése, emellett névkitűző és a megfelelő rendőri szerv karjelzése), illetve az azonosító jelvénye, polgári ruhában szolgálati igazolványa és azonosító jelvénye igazolja.

 

Amikor például egy (civil, azaz polgári ruhában lévő) rendőr felmutatja az igazolványát, az alábbi dolgokra kell figyelni:

Szolgálati igazolvány (duplaoldalas plasztik kártya)

Az igazolvány egyik oldalán, a bal felső sarokban a rendőrségi címer látható. A címerben felül Rendőrség, középen kard mérleggel, alul pedig a Police felirat található.

Az igazolványon felül a kékkel írt RENDŐRSÉG szó alatt világoskék minta található hosszában, a felirat végén pedig egy hologram, mely tartalmazza az MK betűket.

 

Az igazolványon a tulajdonos fényképe alatt a POLICE szó olvasható ismét kék színnel. Középen a „Hivatásos állományú tagja” felirat. Az igazolványon továbbá a név alatt fel van tüntetve, hogy az illető fegyverviselésre és intézkedésre jogosult.

Az igazolvány másik oldalán felül található az érvényesség, valamint a sajátkezű aláírás, taj szám, és a kiállító hatóság kódja.

Jelvény

A valódi szolgálati jelvényen látható: háttér piros-fehér-zöld nemzeti színek. Rajta egy kard, melyen középen egy mérleg van. Felül a Rendőrség felirat, alul pedig az 5 számból álló, egyedi azonosítószáma a jelvénynek.

 

A valódi jelvényen – a képen látható nullák helyén – található az 5 számjegyből álló azonosítószám.

A hamis jelvények legtöbbjén a szám helyett alul POLICE felirat olvasható.

Amire figyelni kell az az, hogy az alsó gravírozott szám nem érezhető az ujjunkkal, hiszen védi egy műanyag réteg.
A hamis jelvényeknél szokták utólag belegravírozni a kitalált számot, de az érdes, és nem fedi műanyag réteg.

 

A valódi szolgálati igazolvány általában a rendszeresített, kinyitható fekete bőrtokban a szolgálati jelvénnyel együtt található.

Mind az egyenruhás, mind a civil ruhás rendőrök intézkedésük során használhatják a rendszeresített rendőrségi sárga láthatósági mellényt is.

        

                              Régi típusú                                      Új típusú

Ha kétségeink merülnének fel, hogy igazi rendőrrel van-e dolgunk, a legbiztosabb módja az, ha megkérdezzük, melyik kapitányságról jött az illető, felírjuk nevét és azonosítószámát, majd betelefonálunk a rendőri szervhez, és ott visszaigazolják név szerint az illetőt.

Post Navigation